University of Twente Student Theses

Login

KNO: analyse van een polikliniek: onderzoek naar het optimaliseren van het afsprakenaanbod

Borgman, Nardo (2010) KNO: analyse van een polikliniek: onderzoek naar het optimaliseren van het afsprakenaanbod.

[img] PDF
1MB
Abstract:Probleemstelling Binnen de polikliniek keel-, neus- en oorheelkunde (KNO) van Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn heeft men het gevoel dat er ruimte voor verbetering in de bedrijfsvoering bestaat. Artsen en assistentes ervaren extra werk door het herplannen van patiënten, spreekuren en andere (overbodige) administratieve werkzaamheden en door een gebrek aan regelmaat. Om inzicht te verkrijgen in de oorzaak van de onregelmatigheden, wijzigingen en niet gerealiseerde productieafspraken wordt in dit onderzoek de bedrijfsvoering van de polikliniek geanalyseerd. Vanuit deze analyse worden vervolgens mogelijke interventies aangedragen. Onderzoeksmethode Binnen dit onderzoek hebben we gekeken naar de inrichting van het zorgproces en de aansturing hiervan in de vorm van de capaciteitsplanning en de patiëntenstroom. Door middel van interviews hebben we de procesinrichting in kaart gebracht. Uit interviews en SAP, het ziekenhuis informatiesysteem, hebben we per planningstermijn de gebruikte besturing inzichtelijk gemaakt. Uit gegevens van SAP en het Datawarehouse hebben we de wekelijkse patiëntenstroom berekend. Knelpunten & interventies Vanuit ons onderzoek hebben we knelpunten en interventies geformuleerd. Hieronder hebben we de belangrijkste neergezet: Knelpunten Patiënten worden primair geboekt op “bekendheid” en niet op klacht: o Onder deze indeling kan elk mogelijke afspraaksoort als EPB tellen. Zo is het niet mogelijk om op EPB’s te sturen. Bekendheid kan ook afwijken van de procesinput, nieuwe ziektebeelden. Een patiënt die na een jaar terugkomt voor een terugkerende klacht en een bekende patiënt die een tweede ziektebeeld ontwikkelt worden voor verkeerde tijden geboekt. Aanbod capaciteit fluctueert: o Het aanbod en de invulling van capaciteit vertoont grote variatie, er is geen duidelijke structuur in de hoeveelheid afspraken die aangeboden worden in een week. Dit verstoort de doorstroom in de behandelstappen van het patiëntproces en zorgt overal in het proces voor schommelingen. Het aanbod van capaciteit is volledig ingedeeld: o De capaciteitsindeling in spreekuren is complex en inflexibel. Elk spreekuur heeft een vast aantal beschikbare afspraaktypen die wijzigingen en veranderingen onmogelijk maken zonder toestemming van de polikliniekcoördinator. Ook verschillen de toegangstijden per afspraaktype en worden er relatief meer spoedafspraken onbenut. Geen sturing op wacht- en toegangstijden: o Toegangstijden worden alleen van nieuwe en controle patiënten bijgehouden en voor operaties. Spoedplekken en andere consulten worden genegeerd. Samen met het infrequent bijhouden van deze tijden, maakt dit sturen hierop moeilijk. 4 Niet alle aangeboden afspraken worden benut: o Spreekuren worden niet volgeboekt. 12,5% van de mogelijke afspraken worden niet benut. interventies De productieafspraken als uitgangspunt nemen in de besturing. o Als basis voor het opstellen van het artsenrooster het aantal afspraken nemen dat aangeboden moet worden om het afgesproken aantal EPB’s te halen. o De aansluiting op het patiëntproces te vergroten door patiënten met nieuwe klachten als nieuwe patiënt te boeken en al bekende klachten als controle patiënt. De wacht- en toegangstijden vaker bij te houden om inzicht te krijgen in de lengte hiervan en de vraag naar afspraken. Een deel van de beschikbare capaciteit flexibel inzetbaar maken en zo mogelijk in te spelen op oplopende wacht- en toegangstijden en hiermee variatie in het afsprakenaanbod tegen te gaan. De verspilling van spoedafspraken tegen gaan door hier een minimum toegangstijd aan te verbinden. Ongebruikte afspraken kunnen dan op korte termijn geboekt worden voor andere afspraaktypen. De vraag naar afspraken indien mogelijk verminderen. Conclusie De voorgestelde interventies zorgen ervoor dat de polikliniek beter in kan spelen op de gemaakte productieafspraken met het ziekenhuis en de zelf gestelde wacht- en toegangstijden. Dit wordt bereikt door flexibiliteit in de capaciteitsindeling te creëren en deze te gebruiken om op afspraken in te spelen. Met deze flexibiliteit ontstaat een basis waarmee er mogelijkheid tot capaciteitsmanagement ontstaat.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/60863
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page