University of Twente Student Theses

Login

De ontwikkeling van een strategisch marketingplan voor De Twentse Zorgcentra

Mones, Redginald (2010) De ontwikkeling van een strategisch marketingplan voor De Twentse Zorgcentra.

[img] PDF
1MB
Abstract:In opdracht van De Twentse Zorgcentra is een onderzoek verricht om te komen tot de opzet van een strategisch marketingplan. Aan de hand van dit onderzoek zijn een aantal aanbevelingen gedaan. Het laatste decennium zijn er een groot aantal veranderingen geweest in de inrichting van het zorgbestel in Nederland. In combinatie met de grote verandering die De Twentse Zorgcentra heeft doorgemaakt in de vorm van een fusie was er geen goed zicht meer op de marketingstrategie voor de toekomst van de organisatie. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: Welke aanbevelingen kunnen aan de organisatie gedaan worden aan de hand van de gevonden trends, kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes in combinatie met de gestelde doelen en met de bestudeerde theorie over de ontwikkeling en achterliggende ideeën van een marketingplan. Eerst is de huidige strategische nota 2008-2012 onder de loep genomen om uit te vinden wat de organisatie wil bereiken en om te kijken hoe zij denken deze doelstellingen te bereiken. In deze nota werden erg veel uiteenlopende en naar later bleek vooruitstrevende doelen gesteld. Op basis van de beperkte kennis van de organisatie en van de zorg voor verstandelijk gehandicapten in het algemeen. In combinatie met het theoretisch kader en de gevonden doelen is gekozen om eerst een uitgebreide externe en interne analyse uit te voeren. Hierbij is vooral de nadruk gelegd op de positie van De Twentse Zorgcentra tussen al haar concurrenten. De precieze werking van de aanbesteding en het werven van cliënten. En de verschillende financiële aspecten die een rol spelen in een organisatie die als voornaamste taak heeft het zorgen voor verstandelijk beperkte cliënten. Op basis van de uitkomsten van deze analyse in combinatie met een interview dat is afgenomen onder een aantal mensen van verschillende bestuurlijke afdelingen is een SWOT analyse uitgevoerd en een confrontatiematrix opgesteld. De bevindingen van de SWOT analyse en de confrontatiematrix maakten duidelijk in welke richtingen er verbeteringen mogelijk zijn voor De Twentse Zorgcentra. In combinatie met de gestelde doelen in de strategienota 2008-2012 heeft dit geleid tot een aantal aanbevelingen voor de toekomst. Ontwikkeling van een interne communicatie programma Opzetten van een aparte marketingafdeling Ontwikkeling van een kosten/baten systeem gericht op de individuele cliënt Focus blijven houden op jongeren betreffende het aantrekken van nieuwe cliënten Starten van een onderzoek naar intensiever gebruik van technologische hulpmiddelen Deze aanbevelingen moeten zorgen voor de toekomstige ontwikkeling van een solide marketing strategie waarmee De Twentse Zorgcentra de ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg met vertrouwen tegemoet kan treden.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
De Twentse Zorgcentra
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/60865
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page