University of Twente Student Theses

Login

Processen aan de lopende band?: een onderzoek naar het verbeteren van de processen bij Profile Tyrecenter Vermeulen

Koning, Reinder (2010) Processen aan de lopende band?: een onderzoek naar het verbeteren van de processen bij Profile Tyrecenter Vermeulen.

[img] PDF
1MB
Abstract:Dit onderzoek heeft als doel om aanbevelingen te doen over hoe het operationele resultaat bij Profile TyreCenter (PTC) Vermeulen verbeterd kan worden. Om tot deze aanbevelingen te komen zijn een aantal bedrijfsprocessen in kaart gebracht en geanalyseerd. Het in kaart brengen van de processen is gebeurd door middel van een aantal workshops. Bij deze workshops waren de leidinggevenden van PTC Vermeulen en een adviseur van adviesbureau Wies Bol aanwezig. Door middel van vragen en discussie zijn stap voor stap de bedrijfsprocessen in kaart gebracht. Deze aanpak zorgt er voor dat er actief wordt nagedacht over de processen en dat er direct draagvlak gecreëerd wordt voor het doorvoeren van veranderingen. Aan de hand van flowcharts met begeleidende tekst zijn de processen op schrift gesteld. Het voordeel van deze notatietechniek is dat de activiteiten binnen een proces met hun onderlinge relaties overzichtelijk worden weergegeven. Hierdoor is het zeer geschikt voor de analyse van een proces. De processen van PTC Vermeulen zijn getoetst aan de hand van een toetsingkader. Bij deze toetsing is er gekeken naar de inrichting en de beheersbaarheid van de processen. Een goed ingericht proces voldoet aan de volgende vier punten: Het proces is doelmatig, het proces is logisch en efficiënt opgebouwd, er is een duidelijke taakverdeling en de verantwoordelijkheden binnen het proces zijn duidelijk. De beheersbaarheid van een proces hangt af of er regelkringen aanwezig zijn. Dit zijn controlepunten die informatie leveren op basis waarvan een proces kan worden bijgestuurd. Bij een proces dienen er invoerregelingen, flexibiliteitregelingen, uitvoerregelingen en leervermogenregeling aanwezig te zijn. Tijdens interviews met werknemers en leidinggevenden zijn een aantal mogelijke oorzaken voor het achterblijven van het operationele resultaat naar voren gekomen. Eén mogelijke oorzaak werd door zowel de medewerkers als de leidinggevenden meerdere malen genoemd. De directe aansturing van de werkplaats door de werkplaatsreceptionist is niet optimaal omdat de werkplaatsreceptionist door zijn andere taken er geen tijd voor heeft. Op basis van interviews met de leidinggevenden en de medewerkers zijn de processen APK-keuring en bandenmontage in kaart gebracht. Hierbij werd met name gelet op de aansturing van deze primaire processen. Na een analyse van deze processen bleek dat het interessant was om het inkoopproces van PTC Vermeulen op een gedetailleerder niveau in kaart te brengen. Hiervoor is gekozen omdat het van grote mate invloed heeft op de primaire processen en dat veel vragen van medewerkers en klanten gingen over de status van bestellingen. Uit de analyse van de processen zijn een aantal aanbevelingen tot verbetering voort gekomen. De voornaamste aanbeveling aan PTC Vermeulen is dat men de status van bestellingen beter moet gaan bijhouden. Met name het registreren van bestelde banden en onderdelen die binnen komen. Wanneer men op de hoogte is van de status van een bestelling dan is het mogelijk om hier meer op te gaan sturen. Men is minder tijd kwijt met het achterhalen van de status ervan. De tijd die dit normaal kost kan in het geval van de monteurs nu declarabel worden ingezet. Voor de werkplaatsreceptionist is het mogelijk deze tijd te besteden aan de directe aansturing van de werkplaats. Beiden leiden tot een verbetering van het operationele resultaat.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Adviesbureau Wies Bol
Profile TyreCenter Vermeulen
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/60866
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page