University of Twente Student Theses

Login

De zuivelhoeve: onderzoek naar de overuren op de Hamba

Urk, Rick van (2010) De zuivelhoeve: onderzoek naar de overuren op de Hamba.

[img] PDF
8MB
Abstract:Deze samenvatting geeft de hoofdpunten van het onderzoek naar de overuren op de productielijn Hamba en de bijbehorende conclusies en aanbevelingen. Aanleiding De aanleiding voor het onderzoek is dat er elke week overuren zijn op de Hamba. De kans op overuren speelt geen rol in dit onderzoek, aangezien overuren niet duurder zijn dan standaard uren. Zo is acht uur productie op maandag en acht uur productie op dinsdag even duur als zestien uur productie, waarvan acht overuren, draaien op maandag en geen uren draaien op dinsdag. Doordat de kans op overuren geen rol speelt, is onderzocht of het gemiddeld aantal productie-uren en daarmee het gemiddeld aantal overuren verminderd kan worden. Onderzoek Bij het analyseren van de Hamba is onder andere gebruik gemaakt van de literatuur van Spearman & Hopp (2008). Uit het analyseren van de huidige situatie kwam naar voren dat de overuren zowel veroorzaakt worden door storingen als door planning. Tijdens het onderzoeken van verbeteringsmogelijkheden in de planning is onder andere gebruik gemaakt van literatuur van Pinedo (2009). Gewenste situatie In de gewenste situatie zijn geen overuren meer nodig op de Hamba, hetgeen betekent dat het gemiddeld aantal productie-uren per week moet dalen van 49,61 uur naar maximaal 44,32 uur. De oplossing moet wel mogelijk zijn op de huidige locatie en aangenomen orders mogen niet geannuleerd worden. Tevens zijn de afspraken die met de klant gemaakt zijn over de tenminste-houdbaar-tot-datum bindend voor de productie en mag het probleem niet verschoven worden naar een andere afvullijn. Tot slot mag productie niet op zaterdag en zondag plaatsvinden, tenzij dit nodig is om incidentele problemen op te vangen, zoals feestdagen in een week. Aanbevelingen Om een goede stap in de richting te doen van een situatie zonder overuren op de Hamba zal een productieschema met cycluslengte van twee weken ingevoerd moeten worden. In dit schema worden de vla en yoghurt voor de Nederlandse markt elke week geproduceerd en de vla voor de Duitse markt drie keer per twee weken. Dit betekent een vermindering van het aantal productie-uren op de Hamba van gemiddeld 3,78 uur per week, wat neerkomt op een besparing op de loonkosten van €423 tot €484 per week. Daarnaast wordt ook geld bespaard door minder vaak om te omstellen: dit leidt tot minder verspilling van vla, yoghurt, vruchten en verpakkingen. Wel zullen de voorraden gemiddeld hoger zijn, wat betekent dat er hogere voorraadkosten zullen zijn. " Bij de storingen valt er in de optimale situatie ongeveer 4,4% extra doorzet te halen. Deze optimale situatie blijkt niet realistisch, aangezien er sprake is van een gemiddelde storingsduur van nul seconden, oftewel directe reparatie. Verder onderzoek naar de storingen zal vooral in de richting van het verkorten van de gemiddelde reparatieduur moeten zitten, aangezien dit procentueel meer effect heeft dan het oprekken van de gemiddelde tijd tussen twee storingen. Dit advies is gebaseerd op het logistieke aspect en er is geen rekening gehouden met de kosten die gemaakt worden.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
De Zuivelhoeve
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/60868
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page