University of Twente Student Theses

Login

Retourverpakkingen tekort: een onderzoek naar een betere beheersing van de klantretourverpakkingenstroom voor het segment Automotive

Martinus, Roderik (2010) Retourverpakkingen tekort: een onderzoek naar een betere beheersing van de klantretourverpakkingenstroom voor het segment Automotive.

[img] PDF
3MB
Abstract:In dit verslag staat het onderzoek beschreven naar de oorzaken van het tekort aan klantretourverpakkingen voor het segment Automotive bij Power-Packer. Verder worden mogelijke oplossingen beschreven om deze oorzaken aan te pakken en tekorten in de toekomst te voorkomen. Aanleiding en probleemstelling Voor het verpakken van producten wordt bij Power-Packer gebruik gemaakt van retourverpakkingen. Deze verpakkingen worden, nadat ze door de klant zijn geleegd, terug gestuurd naar Power-Packer. Bij Power-Packken worden deze verpakkingen weer hergebruikt. Bij de productie van Automotive komt het wekelijks voor dat voor een bepaalde lijn een tekort aan retourverpakkingen is. Dit heeft als gevolg dat of de lijn stil gelegd moet worden, dat systemen omgepakt moeten worden of dat systemen in karton verstuurd moeten worden. Het stilleggen van een lijn kost geld, omdat personeel ingepland is voor een lijn en zij dan naar huis gestuurd moeten worden. Ompakken van producten kost extra tijd en bij het ompakken en versturen in dozen wordt de kwaliteit van het product niet op het zelfde niveau geborgd als bij het gebruik van retourverpakkingen. Na observatie van het proces, interviews met betrokken partijen en het bestuderen van beschikbare procedures zijn de volgende problemen geïdentificeerd welke nader onderzocht moesten worden: Een gebrek aan tracking en tracing van de retourverpakkingen De wijzigingen in de klantvraag verstoren de verpakkingsstroom De wijze waarop de productie gepland wordt om fluctuatie in de klantvraag op te vangen verstoort de verpakkingsstroom Geen direct aanwijsbare verantwoordelijke voor klantretourverpakkingen Gebrek aan goede afspraken met de klant omtrent retourverpakkingen Door de beperkte tijd waarin het onderzoek afgerond moest worden, zijn deze punten nader onderzocht voor het systeem E89 van de klant Edscha. Gekozen is om verder onderzoek te doen voor het systeem E89, omdat bij dit product een tekort aan retourverpakkingen het meest voorkomt. De bevindingen en aangedragen oplossingen voor deze klant zouden door getrokken kunnen worden naar de overige klanten van Power-Packer. De volgende centrale vraag is geformuleerd: “Wat is de oorzaak van het tekort aan klantretourverpakkingen van de klant Edscha bij de afdeling Automotive en welke manieren zijn er om deze tekorten in de toekomst te voorkomen?” Knelpunten Na verdere analyse van de huidige situatie zijn de volgende knelpunten gevonden, die het tekort aan retourverpakkingen veroorzaken: De leverfrequentie van leeggoed is lager dan de afgesproken frequentie Onregelmatige levering van leeggoed IV | P a g e Ontstaan van voorraden gereed product bij Power-Packer naast de veiligheidsvoorraad veroorzaakt door productieplanning van Power-Packer en de wijzigingen van de klant in de orders binnen lead time Geen beheersing van de verpakkingsstroom door het huidige afroepmodel en gebrek aan goede registratie van de retourverpakking en zicht op de verpakkingsstroom Doordat de huidige leverfrequentie niet overeenkomt met de afgesproken frequentie, die gebruikt is bij de berekening van het benodigde aantal verpakkingen, zijn er onvoldoende retourverpakkingen in omloop. Bij de berekening van het benodigde aantal retourverpakkingen is ook uitgegaan van een bepaalde veiligheidsvoorraad bij Power-Packer en Edscha. Alle extra voorraden die gecreëerd worden door wijzigingen in de klantvraag binnen lead time en door de productieplanning kunnen voor een tekort aan retourverpakkingen zorgen. Oplossing In het belang van Power-Packer en Edscha beveel ik aan dat overleg gepleegd wordt over het kiezen van een oplossing voor het tekort aan retourverpakkingen in de omloop. Een keuze dient gemaakt te worden tussen het verhogen van het aantal retourverpakkingen in de omloop tot een minimum van 2300 verpakkingen en het verhogen van de leverfrequentie van leeggoed. Het gekozen alternatief voor de beheersing van de verpakkingsstroom is een combinatie van afroep op productieaantallen en registratie in Baan door de retourverpakkingen op te nemen in de stuklijst. Door de retourverpakkingen op de stuklijst te zetten, kunnen de retourverpakkingen geregistreerd worden in Baan. In Baan zijn daardoor de voorraden leeggoed zichtbaar. Ook wordt nu automatisch een koppeling gemaakt tussen productieaantallen en benodigde retourverpakkingen via MRP in Baan. Deze behoefte aan retourverpakkingen kan naar de klant verstuurd worden via EDI. Power-Packer creëert controle over de verpakkingsstroom door actief de retourverpakkingen af te roepen op productieaantallen. Power-Packer neemt de verantwoordelijkheid om aan de klant door te geven hoeveel retourverpakkingen zij wanneer nodig hebben en de klant heeft de verantwoordelijkheid deze te leveren en te bekijken of deze geleverd kunnen worden. Omdat Power-Packer weken van te voren aan kan geven hoeveel verpakkingen zij nodig hebben, kan de klant planningen maken wanneer de retourverpakkingen te leveren. In deze situatie kunnen zowel de klant als Power-Packer een tekort aan verpakkingen detecteren. Aan de hand van deze leverschema’s kan Power-Packer nagaan of genoeg retourverpakkingen binnen gaan komen voor de te produceren aantallen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Power-Packer Europe B.V.
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/60870
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page