University of Twente Student Theses

Login

Visual identity change? Yes we can! Een onderzoek naar de veranderingsbereidheid van interne stakeholders bij een huisstijlverandering.

Krokké, Jim (2011) Visual identity change? Yes we can! Een onderzoek naar de veranderingsbereidheid van interne stakeholders bij een huisstijlverandering.

[img] PDF
5MB
Abstract:Samenvatti ng Doel Regelmatig ontstaat er weerstand bij interne stakeholders als er een huisstijlverandering plaats vindt. Welke factoren zijn er afhankelijk voor het wel of niet meewerken van interne stakeholders bij een huisstijlverandering? In dit onderzoek is er een koppeling gemaakt tussen huisstijlveranderingen en veranderingsbereidheid. Wanneer organisaties weten welke factoren afhankelijk zijn voor het wel of niet slagen van een huisstijlverandering, weten zij waarmee zij rekening moeten houden bij een huisstijlverandering. Methode Op basis van bestaande organizational change literatuur en praktische huisstijlervaringen zijn de factoren bepaald. Deze factoren zijn in een kwantitatieve studie (online vragenlijst onder werknemers) in relatie tot veranderingsbereidheid gemeten bij zeven organisaties waar onlangs een huisstijlverandering heeft plaatsgevonden. Bevindingen Alle gevonden voorspellende factoren zijn in te delen in drie categorieën, namelijk: organisatie-, huisstijl en persoonsfactoren. De categorie persoonsfactoren heeft de grootste voorspellende waarde voor de veranderingsbereidheid. Alle factoren samen voorspellen 64% van de veranderingsbereidheid van de interne stakeholders. De mening van de interne stakeholders over de kosten van de huisstijlverandering is de factor met de grootste voorspellende waarde voor de veranderingsbereidheid. Opvallend is dat de interne stakeholders die op de hoogte waren van de hoogte van de investering in de huisstijlverandering significant hogere veranderingsbereidheid laten zien. Alle factoren bij elkaar vormen een huisstijlveranderingsmodel die als handleiding bij huisstijlveranderingen gebruikt kan worden (zie pagina 62). Beperkingen Dit onderzoek is van exploratieve aard en om die reden kunnen er geen harde conclusies getrokken worden. Daarnaast is de meting niet ten tijde van de huisstijllancering gedaan, maar minimaal een jaar later. Hierdoor onstaat er een tijd en hindsight bias, die voorkomen kan worden door de meting op het moment van de huisstijlverandering te laten plaatsvinden. Praktische impl icaties Dit onderzoek geeft een huisstijlveranderingsmodel die als handleiding gebruikt kan worden bij huisstijlveranderingen. Het model geeft handvatten om te kijken op welke factoren er gelet moet worden bij een huisstijlverandering. Daarnaast kan het huisstijlveranderingsmodel gebruikt worden om bijvoorbeeld het topmanagement van hun voorbeeldfunctie te overtuigen of de ernst van het investeren in een goede informatievoorziening. Toekomstig onderzoek Verder onderzoek wordt aanbevolen. Om een sterker en beter beeld te krijgen van de veranderingsbereidheid bij interne stakeholders bij een huisstijlverandering is longitudinaal onderzoek nodig. Ook verder onderzoek naar de verandering die de huisstijlverandering teweeg brengt is aanbevolen. Het geïntroduceerde huisstijlveranderingsmodel zou tot een tool ontwikkeld kunnen worden waarmee bepaald kan worden of het juiste moment voor de huisstijlverandering is aangebroken.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/60886
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page