University of Twente Student Theses

Login

Risicovol Realiseren. Onderzoek naar het risicomanagement binnen PROUD

Amperse, Daan (2010) Risicovol Realiseren. Onderzoek naar het risicomanagement binnen PROUD.

[img] PDF
1MB
Abstract:Dit rapport is in opdracht van Rijkswaterstaat dienst Utrecht en specifiek, PRogramma Onderhoud Utrecht Droog (PROUD) gemaakt. PROUD is een programma waar kleinschalige aanlegwerken en onderhoudsprojecten beneden de 35 miljoen euro worden gerealiseerd. In dit rapport staat het risicomanagement binnen PROUD centraal. Er zal door middel van een onderzoek bekeken worden of het risicomanagement binnen PROUD effectief en efficiënt verloopt en of er punten binnen het proces zijn die verbeterd kunnen worden. Het proces hoe dit onderzoek verloopt, zal kort beschreven worden. Aan de hand van een literatuuroverzicht en dataoverzicht wordt een analyse gemaakt. Vervolgens worden conclusies & aanbeveling verkregen aan de hand van de analyse. De bevindingen zijn aan de hand van een presentatie teruggekoppeld naar de medewerkers van PROUD en zodoende is de betrouwbaarheid van het onderzoek vergroot. Het literatuuroverzicht is beperkt tot de literatuur over de risico’s die bij een opdrachtgever op kunnen treden. Deze literatuur is zeer beperkt, aangezien er veelal vanuit opdrachtnemers naar het risicomanagement wordt gekeken. Het overzicht is te vinden in bijlage II: Overzicht vanuit de literatuur. Het andere overzicht, verkregen uit data binnen PROUD is opgesteld aan de hand van interviews met medewerkers binnen PROUD. Er zijn tien medewerkers geïnterviewd en aan de hand van deze interviews is een kader opgesteld. Dit kader is te vinden in bijlage III: Overzicht vanuit de interviews. Er is rekening gehouden met de betrouwbaarheid van zowel de interviews als de betrouwbaarheid van het overzicht. De analyse is opgesteld door beide kaders te vergelijken, samen te voegen en hieruit de belangrijkste punten binnen het risicomanagement aan te geven. Dit kunnen zowel punten zijn die op dit moment goed gedaan worden als punten met mogelijk verder verbeteringen. De belangrijkste bevindingen naar aanleiding van de analyze zijn dat, - Het ontbreekt aan structuur binnen projecten. Dit houdt in dat er te veel in het hoofd gedaan wordt en te weinig op papier gezet wordt hoe het project zou moeten verlopen. Hierdoor wordt er ook minder ver vooruit gekeken wat een belangrijk punt is binnen het risicomanagement. - Risicosessies vinden te laat plaats in het proces. Hierdoor wordt de mogelijkheid om risico’s te beheersen al zover verkleind dat er maar meer beperkte ruimte is om beheersmaatregelen toe te kunnen passen. De conclusies & aanbeveling zijn gebaseerd op de analyse. De grootste verbeteringen wat betreft het risicomanagement binnen PROUD zijn: - Opvallend is dat het risicomanagement in de realisatiefase goed verloopt, terwijl het risicomanagement in de beginfase van een project nog sterk verbeterd kan worden. - Er moet structuur aangebracht worden bij projecten. Dit kan door het opstellen van een PvA of ander document waarin de structuur binnen projecten wordt aangegeven. - Evaluaties worden op dit moment nauwelijks gemaakt. Er zou na uitvoering van een project een een evaluatie gemaakt moeten worden om te leren van dit project. Opgedane kennis kan hiermee gemakkelijker behouden worden voor nieuwe medewerkers. Daarnaast kan dit als kennis&informatie document voor andere afdelingen dienen. De belangrijkste punten vanuit de analyse en conclusie & aanbevelingen zijn daarna gepresenteerd aan de medewerkers van PROUD. Aan de hand van deze presentatie is dus een terugkoppeling op de bevindingen verkregen. Naar aanleding van de presentatie is nog een belangrijk punt naar voren gekomen. Tijdens de interview is er door niemand aangegeven dat de taakverdeling omtrent het risicomanagement onduidelijk was. Uit de discussie n.a.v. de presentatie bleek dit wel het geval. Een document waarin de taakverdeling duidelijk wordt aangegeven lost dit probleem op.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Rijkswaterstaat, Utrecht, Nederland
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:55 traffic technology, transport technology, 56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/60899
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page