University of Twente Student Theses

Login

‘Is dat niet het logo van onze organisatie?’ Welke factoren zijn van invloed op de mate van afwijken door werknemers van de voorgeschreven huisstijlrichtlijnen van hun organisatie?

Bakker, Paulien A. (2011) ‘Is dat niet het logo van onze organisatie?’ Welke factoren zijn van invloed op de mate van afwijken door werknemers van de voorgeschreven huisstijlrichtlijnen van hun organisatie?

[img] PDF
2MB
Abstract:Doel: Waarom wijken werknemers af van de voorgeschreven huisstijlrichtlijnen van hun organisatie? Er is een brug gebouwd tussen de huisstijlmanagement literatuur en de literatuur op het gebied van organizational misbehaviour. Wanneer de organisatie weet waarom werknemers afwijken, dan weet zij ook waar zij op moet letten als zij de consistentie van de huisstijl verbeteren. Methode: Er zijn twee studies uitgevoerd om redenen te achterhalen waarom mensen afwijken: een kwalitatieve studie (interviews) en een kwantitatieve studie (online vragenlijst). In de kwalitatieve studie is naar voorbeelden gevraagd waarbij werknemers afgeweken hebben en waarom zij afgeweken hebben. In de online vragenlijst zijn de volgende factoren getoetst op hun relatie met de mate van afwijken: identificatie, de huisstijlcultuur, het gedrag van managers, de persoonlijkheid van werknemers, de waardering van de huisstijl, de bruikbaarheid van de richtlijnen en tot slot het belang dat werknemers hechten aan een eenduidige huisstijl. Bevindingen: De belangrijkste reden tot afwijken uit de beide studies blijkt de bruikbaarheid van de huisstijlrichtlijnen. Uit de interviews blijkt dat het vaak lastig is om goed te werken met de richtlijnen, ze zijn niet aanwezig en/ of niet duidelijk genoeg. Naast deze huisstijlafhankelijke factoren wijken werknemers vaak af om persoonafhankelijke factoren. Werknemers vinden de huisstijl niet mooi of willen zich graag onderscheiden van de rest van de organisatie door bepaalde elementen van de huisstijl aan te passen. De data van de vragenlijst geeft aan dat naast de bruikbaarheid ook de huisstijlcultuur en de voorbeeldfunctie van het management de mate van afwijken beïnvloeden. Hoe meer hulp geboden wordt en hoe meer belang er aan de naleving van de richtlijnen gehecht wordt door de werknemers en de organisatie, des te minder werknemers afwijken van de richtlijnen. Tot slot wijken werknemers vaker af wanneer zij de huisstijl negatiever beoordelen. Beperkingen: De studies zijn beiden van verkennende aard. Er hebben bij beide studies te weinig respondenten en te weinig organisaties meegewerkt om harde conclusies te kunnen geven. Praktische implicaties: Dit onderzoek geeft praktische handvatten aan organisaties hoe zij de consistentie van hun huisstijl kunnen verbeteren. Door goed stil te staan bij huisstijlrichtlijnen zelf (de bruikbaarheid, de duidelijkheid en de aanwezigheid van richtlijnen) kunnen organisaties veel winst behalen op de consistentie van hun huisstijl. De organisatie moet het werknemers zo makkelijk mogelijk maken om de huisstijl goed toe te kunnen passen. Wanneer de organisatie waarde hecht aan de naleving van de richtlijnen, zullen ook de werknemers zelf het belang inzien. De praktische insteek van het onderzoek geeft organisaties direct een aantal duidelijke handvaten hoe zij de mate van afwijken door werknemers kunnen reduceren (en daarmee de consistentie van hun huisstijl kunnen verbeteren). Toekomstig onderzoek: Toekomstig onderzoek kan zich richten op de huisstijlafhankelijke factoren. Aan welke praktische voorwaarden moet een huisstijl voldoen om goed gebruikt te worden door de werknemers? Uit dit onderzoek blijkt dat er op dat vlak veel winst behaald kan worden als het gaat om de mate van afwijken door werknemers/ de consistentie van een huisstijl.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Gemeente Den Haag
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/60909
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page