University of Twente Student Theses

Login

Het gebruik van zelfspraak onder hardlopers in Nederland

Veltman, Laurens (2011) Het gebruik van zelfspraak onder hardlopers in Nederland.

[img] PDF
1MB
Abstract:Inleiding. Binnen het domein van sportpsychologie is weinig onderzoek gedaan naar zelfspraak onder hardlopers. Dit onderzoek tracht daarom nieuwe inzichten te geven in het gebruik van zelfspraak onder hardlopers in Nederland. Hierbij zijn verschillen onderzocht op het gebied van hardloopniveau en geslacht en is onderzocht in welke mate verschillende vormen van zelfspraak onder hardlopers worden gebruikt. Daarnaast is onderzocht welke cognitieve factoren van invloed zijn op het gebruik van positieve zelfspraak. Methode. Zowel recreatieve hardlopers (n = 214) als competitieve hardlopers (n = 200) hebben een vragenlijst ingevuld, bestaande uit demografische variabelen, de Self-Talk Questionnaire (S-TQ), de Automatic Self-Talk Questionnaire for Sports (ASTQS) en de determinanten van het TPB-model ten aanzien van positieve zelfspraak. Resultaten. Hardlopers blijken meer gebruik te maken van innerlijke zelfspraak dan van zelfspraak hardop. Ook blijken ze meer gebruik te maken van motiverende zelfspraak dan van instructieve zelfspraak en van positieve zelfspraak dan van negatieve zelfspraak. Competitieve hardlopers maken meer gebruik van zelfspraak dan recreatieve hardlopers en vrouwen maken meer gebruik van de meeste soorten zelfspraak dan mannen. Voor het voorspellen van het gebruik van positieve zelfspraak geldt dat met name de attitude tegenover positieve zelfspraak van belang is. Discussie. De resultaten uit dit onderzoek duiden erop dat het gebruik van positieve zelfspraak onder hardlopers deels te verklaren valt als beredeneerd gedrag. Omdat in eerdere onderzoeken de effectiviteit van positieve zelfspraak op sportprestatie is aangetoond, zou het beïnvloeden van cognities van hardlopers tegenover positieve zelfspraak daarom indirect bij kunnen dragen tot het behalen van betere prestaties. Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op het beter in kaart brengen van andere factoren die ten grondslag liggen aan het gebruik van zelfspraak en de rol van emotie op het gebruik van zelfspraak. Dit kan eraan bijdragen dat sporters in de toekomst op een effectieve manier begeleiding kan worden geboden in het gebruik van zelfspraak.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/60970
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page