University of Twente Student Theses

Login

Succesfactoren van intergemeentelijke samenwerking: over succesfactoren van beleidsmatige intergemeentelijke samenwerking aangaande bedrijventerreinen

Draijer, W.M. (2011) Succesfactoren van intergemeentelijke samenwerking: over succesfactoren van beleidsmatige intergemeentelijke samenwerking aangaande bedrijventerreinen.

[img] PDF
3MB
Abstract:Bedrijventerreinen hebben een grote invloed op de Nederlandse economie. Dertig procent van de beroepsbevolking is werkzaam op een bedrijventerrein en 34 procent van de toegevoegde waarde van Nederland wordt er gerealiseerd. Met deze impact op de Nederlandse economie mag verwacht worden dat overheden zorgvuldig omspringen met deze terreinen. Dit blijkt echter niet het geval te zijn. Er is structurele leegstand en er is 16.000 hectare bedrijventerrein geselecteerd voor herstructurering. De Rijksoverheid en de provincies vragen hierbij om een regionale aanpak waardoor gemeenten met elkaar moeten samenwerken. Hierdoor kunnen gemeenten de markt van bedrijventerreinen benaderen op het niveau van de afnemers. Zo kunnen ze beter inspelen op hun vestigingsfactoren en het aantal hectare wat wordt aangeboden afstemmen op de vraag en het overschot verkleinen. Om dit te realiseren is samenwerking noodzakelijk. De gemeenten geven echter aan hier moeite mee te hebben, door onder andere de vermindering van autonomie. Aangezien de oplossing van het probleem wel in samenwerking ligt, dienen de gemeenten ondersteund te worden in de samenwerking. Door sturing van het Rijk en de provincie zitten de gemeente inmiddels aan tafel. De volgende stap is het opbouwen van de samenwerking. Door middel van dit onderzoek zullen de gemeenten hierin gesteund worden, omdat dit onderzoek zich richt op succesfactoren van beleidsmatige intergemeentelijke samenwerking. Hiermee zijn ze in staat de samenwerking te verbeteren en uiteindelijk tot gezamenlijk beleid te komen. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een vragenlijst. Op basis van sociologische literatuur zijn het begrip ‘samenwerking’ en acht succesfactoren meetbaar gemaakt. Een overzicht hiervan is gegeven in tabel 1. Succesfactoren Juiste gemeenten nemen deel Formele en informele communicatie Doelstelling is SMART Belang gemeente veilig & bevorderd Onafhankelijk & competent voorzitter Taken & verantwoordelijkheden vastgelegd Steun eigen gemeenten Wederzijds vertrouwen Indicatoren van samenwerking De relevante gemeenten nemen deel aan het samenwerkingsverband Er is wederzijdse afhankelijkheid tussen gemeenten Verschillen tussen gemeenten bieden meerwaarde in plaats van obstakels Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de toekomst van bedrijventerreinen Gemeenten delen de resultaten en risico’s van beslissingen Tabel 1. Resultaten van literatuurstudie. De succesfactoren die invloed hebben op de indicatoren van samenwerking Managementsamenvatting 7/180 Op basis van deze indicatoren en succesfactoren zijn 40 stellingen opgesteld die zijn voorgelegd aan gemeentelijk beleidsadviseurs met verantwoordelijkheid voor bedrijventerreinen. Van de 418 Nederlandse gemeenten hebben 222 gemeenten resultaten aangeleverd die geschikt zijn voor analyse; daarmee heeft 53% van de Nederlandse gemeenten meegewerkt aan het onderzoek. Met dit grote aantal respondenten hebben de onderzoeksresultaten een betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge van 3,8%. Op basis van de Cronbach’s alpha is de consistentie van de vragenlijst gemeten. De Cronbach’s alpha van 0,832 ligt boven de grens van 0,7 die minimaal vereist is voor wetenschappelijk onderzoek.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
PRC
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering and Management MSc (60026)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/60982
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page