University of Twente Student Theses

Login

Impliciete cognities bij game gedrag, game genres en het daarmee verbonden risico gameverslaafd te raken

Freyer, Nicole (2011) Impliciete cognities bij game gedrag, game genres en het daarmee verbonden risico gameverslaafd te raken.

[img] PDF
569kB
Abstract:Door het toenemende aantal verschillende games op de markt krijgt het thema “gamen” steeds meer aandacht. Vooral komt tot uiting dat gamen voor een klein deel van de populatie nadelige gevolgen kan hebben, namelijk dat het eventueel kan leiden tot een gameverslaving. Aangezien er vanuit het perspectief van de “dual process theory” twee verschillende cognitieve (denk-) processen aflopen, een impliciete en een expliciete, is het doel in deze studie om na te gaan of er een samenhang is tussen deze cognities en gameverslaving. Bovendien wordt de samenhang tussen gameverslaving en de versschillende game genres onderzocht. Afsluitend wordt een aangepast model van het “Theory of Planned Behavior” getest. Het onderzoek richt zich voornamelijk op jongere en adolescenten. Het was een kwantitatief onderzoek, waarbij gebruik werd gemaakt van een opgestelde online vragenlijst. In deze werd gevraagd naar het algemene game gedrag, het game gebruik, de onderliggende cognities en problematisch game gedrag, gameverslaving. In deze studie hebben 52 respondenten deelgenomen en een vragenlijst ingevuld. De resultaten laten zien dat zowel het aantal uren dat gamers per week spelen als ook de impliciete cognities geen samenhang hebben met gameverslaving. Verder werd ontdekt dat er een samenhang is tussen de impliciete cognities en het spelen van bepaalde game genres. Bovendien werd gevonden dat het genre sportgames een samenhang heeft met gameverslaving. Tenslotte liet de analyse van het aangepast model zien dat, behalve de sportgames en een factor van de expliciete cognities (de intentie), alle andere factoren een samenhang hebben met gameverslaving. Dit onderzoek geeft duidelijk weer dat mensen die meer voordelen dan nadelen aan het game gedrag toeschrijven automatisch en onbewust meer bezig zijn met het denken aan gamen en dat iemand die gamen als meer positief beschouwt ook een grotere intentie heeft om te gamen en vervolgens ook meer gaat spelen. Door het geanalyseerde model en het verkregen resultaat is aan te nemen dat, behalve de intentie en de sportgames, alle andere factoren (de attitude, de subjectieve norm, de impliciete cognities en het aantal uren gamen) voorspellers zijn van gameverslaving.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/60986
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page