University of Twente Student Theses

Login

Een verklaring voor de relatie tussen de culturele context en binge drinking - De medierende rol van de Theory of Planned Behavior

Stolte, Teresa (2011) Een verklaring voor de relatie tussen de culturele context en binge drinking - De medierende rol van de Theory of Planned Behavior.

[img] PDF
4MB
Abstract:In deze studie wordt onderzocht of de culturele context invloed heeft op binge drinking gedrag bij adolescenten. De alcoholconsumptie bij jongeren is in de laatste jaren steeds toegenomen. Maar de jongeren zijn zich vaak niet bewust van de consequenties. Overmatige alcoholconsumptie kan op lange termijn tot verschillende problemen lijden, zoals psychische en fysische stoornissen, maar ook het risico te verslaven. Om die reden vormt alcoholconsumptie een belangrijk onderwerp voor de maatschappij. Omdat nog geen verklaring of oplossing voor de problematiek is gevonden, wordt binnen dit onderzoek het Twente Model of Binge Drinking gebruikt om verschillende voorspellende factoren uit de culturele achtergrond en het reflectieve pad voor het vertonen van binge drinking gedrag te identificeren. De focus wordt bij de culturele context op alcohol-specifieke regels en ouderlijke controle gelegd. Verder wordt onderzocht of er een relatie bestaat tussen het reflectieve pad, bestaande uit een uitgebreid versie van de Theory of Planned Behavior (TPB), en binge drinking. Om tot voldoende resultaten te komen, worden jongeren met een leeftijd tussen 16 en 21 door middel van flyers, posters en E-Mails geworven om een Nederlandstalige vragenlijste in te vullen. Op die manier worden 213 respondenten bereikt. De vragenlijst omvat zowel open vragen als ook Likert schalen om de constructen van het model te toetsen. Bij de data-analyse kwam naar voren dat er een significante, negatieve relatie tussen alcohol-specifieke regels en binge drinking bestaat, terwijl geen significante relatie tussen ouderlijk controle en binge drinking gevonden wordt. Verder wordt een significante, positieve relatie tussen attitude, descriptieve norm en intentie en het gedrag van binge drinking geconstateerd. Tenslotte kond ook een medierend rol van het reflectieve pad ten opzichte van de invloed van de culturele achtergrond op binge drinking vastgesteld worden. Op basis van deze resultaten kan geconcludeerd worden dat het Twente Model of Binge Drinking een waardevol bijdrage oplevert voor het verklaren van binge drinking. Als naar het gedrag wordt gekeken blijkt de intentie om alcohol te drinken een significante, onafhankelijke voorspeller te zijn voor het gedrag. Uit dit onderzoek lijkt naar voren te komen dat jongeren die een positieve intentie ten aanzien van alcoholconsumptie hebben meer binge drinking gedrag vertonen. Intentie wordt erbij uit de variabelen attitude en gedragscontrole gevormd. Om die reden zou een preventie op deze punten opbouwen. Door beïnvloeding van de attitude en gedragscontrole zou de intentie van jongeren ten aanzien van alcoholgebruik veranderd kunnen worden.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/60998
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page