University of Twente Student Theses

Login

De effectieve zorgconsument: een kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de EC-17

Harmsen, E.J. (2011) De effectieve zorgconsument: een kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de EC-17.

[img] PDF
741kB
Abstract:De “Effective Musculoskeletal Consumer Scale (EC-17)” is in 2007 ontwikkeld voor het evalueren van zelfmanagementcursussen. Het doel van dit onderzoek was de validiteit en betrouwbaarheid van de Nederlandse versie van de EC-17 bij twee verschillende type reumapatiënten, fibromyalgie- en artrosepatiënten, te onderzoeken. Tegelijkertijd is onderzocht of er unieke voorspellers waren voor effectieve zorgconsumptie. De Nederlandse versie van de EC-17 is eerst bij vijf mensen afgenomen om te onderzoeken of de vragen geïnterpreteerd werden zoals ze bedoeld waren en of er eventuele verbeteringen aan de initiële vragenlijst noodzakelijk waren. Vervolgens is de EC-17 afgenomen bij een steekproef van 241 patiënten met fibromyalgie of artrose waarbij de validiteit en de betrouwbaarheid en mogelijke voorspellende variabelen werden onderzocht. Uit de analyses bleek dat de vragenlijst voldoende unidimensioneel en intern consistent was (Cronbach’s alpha = 0.94). Er was geen vloer- of plafondeffect aanwezig. Daarnaast had de EC-17 een voldoende hoge test-hertest betrouwbaarheid over een periode van ongeveer drie weken (ICC = 0.71). De externe constructvaliditeit van de EC-17 werd bevestigd doordat de EC-17 scores een significant zwakke correlatie vertoonde met fysieke gezondheid (r = 0.15) en pijn (r = -0.17), een significant matige correlatie met mentale gezondheid (r = 0.40) en sociale steun (r = 0.39) en een significant sterke correlatie met situatie-specifieke zelfeffectiviteit (r = 0.53). De onderzochte variabelen leeftijd, burgerlijke staat, opleidingsniveau, soort reuma, pijn, algemene zelfeffectiviteit, fysieke gezondheid, mentale gezondheid en sociale steun bleken een correlatie met significantie p<0.20 te hebben met effectieve zorgconsumptie. Uit de regressieanalyse kwam naar voren dat mentale gezondheid (β = 0.24) en sociale steun (β = 0.26) significante voorspellers waren voor effectieve zorgconsumptie. De totaal verklaarde variantie van het uiteindelijke model was 27.4%, waarbij psychosociale factoren de meeste variantie verklaarden. Geconcludeerd kan worden dat de Nederlandse versie van de EC-17 een goede interne consistentie, test-hertest betrouwbaarheid en externe constructvaliditeit had. En dat mentale gezondheid en sociale steun voorspellers waren voor effectieve zorgconsumptie.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
ZGT
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/61019
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page