University of Twente Student Theses

Login

The link between national agendas and strategic organizational profiling: strong or missing? Een onderzoek naar verschillen tussen de strategische beleidskeuzes van de overheid en de strategische beleidskeuzes van 13 universiteiten in Nederland.

Heupers, Arjan (2011) The link between national agendas and strategic organizational profiling: strong or missing? Een onderzoek naar verschillen tussen de strategische beleidskeuzes van de overheid en de strategische beleidskeuzes van 13 universiteiten in Nederland.

[img] PDF
801kB
Abstract:Op het gebied van hoger onderwijs proberen de meeste overheden in Europa te voorkomen dat ze zich op alle fronten bezig houden met het managen van de hoger onderwijsinstellingen. De algemene trend is dat er steeds meer ruimte aan deze instellingen wordt gelaten om zelf hun strategische koers te bepalen. Hiermee wordt ook de ruimte gegeven aan de instellingen om zichzelf nadrukkelijker te kunnen profileren. Strategisch management is voor universiteiten een belangrijke aangelegenheid geworden. Op hetzelfde moment is echter de overheid nog steeds eindverantwoordelijk voor het presteren van de universiteiten. De plannen van het Nederlands ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op het gebied van hoger onderwijs worden neergelegd in een landelijke beleidsagenda, met de titel: “Het Hoogste Goed”. Ook de universiteiten leggen hun strategische plannen neer in een eigen strategische agenda. In dit onderzoek wordt de volgende centrale onderzoeksvraag behandeld: Bestaat er een verschil tussen de strategische beleidskeuzes van de Nederlandse overheid neergelegd in Het Hoogste Goed en de strategische beleidskeuzes van de 13 universiteiten in Nederland die zij vastleggen in hun strategische plannen en waaruit bestaan dit verschil? Door de recente ontwikkelingen op het gebied van de organisatieontwikkeling van government naar governance hebben zich op allerlei beleidsterreinen interessante ontwikkelingen voorgedaan met bijkomende vraagstukken. In dit onderzoek wordt vanuit deze ontwikkelingen een content analyse voorgesteld om eventuele verschillen tussen de strategische plannen van de universiteiten enerzijds en de overheid anderzijds te beschrijven. Met de uitkomsten van het onderzoek is het mogelijk om eventuele maatregelen te treffen voor het verbeteren van de aansturing binnen het hoger onderwijsbeleid. In het eerste hoofdstuk worden de ontwikkelingen op het gebied van overheidsaansturing in het algemeen en aansturing binnen het hoger onderwijs beschreven. Vervolgens is in hoofdstuk 2 uiteengezet hoe het beschrijvende onderzoek is opgezet en hoe de strategische plannen van het ministerie van OCW er uitzien op basis van Het Hoogste Goed. Met behulp van de hieruit afgeleide thema’s is er vervolgens gekeken naar de inhoud van de instellingsplannen van de universiteiten. Dit staat beschreven in het derde hoofdstuk. In hoofdstuk 4 is er een vergelijking gemaakt tussen de beleidsplannen van het ministerie van OCW en de instellingsplannen van de universiteiten, waarna er in het vijfde hoofdstuk de hieruit af te leiden conclusies staan beschreven en de antwoorden op de onderzoeksvragen worden weergegeven. De resultaten uit het onderzoek laten zien dat de Nederlandse universiteiten in hun instellingsplannen de strategische visie van het ministerie van OCW grotendeels onderschrijven. De mate waarin per universiteit aandacht wordt gegeven aan de in het onderzoek beschreven thema’s uit Het Hoogste Goed verschilt hierbij wel. De aansturing door middel van het geven van informatie en de leiding te nemen in de discussie rond de invulling van het hoger onderwijs lijkt goed te functioneren. Hierbij dient te worden aangetekend dat in het onderzoek enkel is gekeken naar de inhoud van de instellingsplannen. Wat de universiteiten in de praktijk doen aan het bereiken van de strategische doelstellingen maakt geen deel uit van dit onderzoek.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration BSc (56627)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/61105
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page