University of Twente Student Theses

Login

De inbedding van kwaliteitsbeleid, veiligheidsbeleid en certificering bij Hemink Groep B.V.

Hoeven, Erik van der (2011) De inbedding van kwaliteitsbeleid, veiligheidsbeleid en certificering bij Hemink Groep B.V.

[img] PDF
436kB
Abstract:Om als organisatie klanten te bedienen in de bouwsector is de interne structurering van kwaliteitszorg en veiligheidszorg van groot belang. Als de interne kosten en processen beheerst worden, kan voldaan worden aan de wensen van de klant. ISO en VCA certificering sluiten aan op het kwaliteits- en veiligheidsbeleid. Vanuit Hemink is aangegeven dat de borging van certificering en van het onderliggende interne beleid niet naar wens verliep. In dit rapport is onderzocht op welke wijze er verbeteringen kunnen worden aangebracht in de inbedding van het kwaliteits- en veiligheidsbeleid en aansluitend in het proces van voldoen aan certificering binnen Hemink. Een theoretische verkenning is uitgevoerd naar de centrale concepten van kwaliteits- veiligheidszorg en de toepassing van certificering. Er is onderzocht wat de theoretische aandachtspunten zijn om tot effectieve borging hiervan te komen. Gecombineerd met informatie van Hemink is hiermee een kwalitatief interview opgesteld om de dagelijkse praktijk te kunnen onderzoeken. Dit interview is afgenomen bij een medewerker van elke afdeling. De responsies zijn met elkaar vergeleken om te komen tot een beschrijving van de huidige situatie. Vervolgens zijn de resultaten geanalyseerd met behulp van de theorie en zijn knelpunten benoemd. Tot slot zijn de aanbevelingen geschreven. Binnen Hemink wordt gestructureerd gewerkt volgens het kwaliteits- en veiligheidsbeleid, dat wordt ondersteund door de aanwezige certificeringen. Er zijn enkele aspecten gevonden die leiden tot een verminderde inbedding van het kwaliteits-, veiligheidsbeleid en certificering. Het KVGM-handboek staat bekend als ISO/VCA systeem, en een deel van de werknemers is niet bekend met de inhoud ervan. Dit komt terug in de uitvoering van het kwaliteits- en veiligheidsbeleid, een deel van de werknemers volgt weinig de procedures. Daar komt bij dat projectleiders veel op de bouwlocaties aanwezig moeten zijn en gedeeltelijk pragmatisch werken, waardoor procedures nog verder uit het oog kunnen verdwijnen. Als gevolg daarvan wordt ook vastlegging op het moment slecht uitgevoerd. Een deel van de werknemers is niet vertrouwd met het handboek en met het behalen van certificering. Hierdoor wordt het verbeteren van processen slechts door enkele medewerkers uitgevoerd. Evaluatie wordt vaak laat gedaan en de resultaten daarvan worden weinig gebruikt en lang niet altijd gedeeld met andere werknemers. Hoewel er een erg open en informele sfeer heerst, blijft communicatie en kennisdeling wel eens achterwege. Communicatie buiten de afdeling, bijvoorbeeld in de werkvoorbereiding kan beperkt zijn. Op basis van de analyse zijn aanbevelingen gedaan om de inbedding van het kwaliteits- en veiligheidsbeleid en aansluitend van het proces van voldoen aan certificering te verbeteren binnen Hemink. Om als organisatie te kunnen groeien, dienen de werkwijzen deels geformaliseerd te worden, met behoud van de informele cultuur. Er moeten wijzigingen worden doorgevoerd in het KVGM-handboek en gedeeld worden met de medewerkers. Verder moet op overdrachtsmomenten de afstemming tussen afdelingen overzichtelijker worden en verwachtingen duidelijker worden. Het kan worden ondersteund met administratieve systemen. Dit levert de volgende aanbevelingen op. Het handboek aanduiden als KVGM-handboek en delen met de medewerkers. De fase van werkvoorbereiding naar uitvoering een formele stap maken. Evaluatie centraal en snel na afronding van een project uitvoeren. Afstemming verbeteren door inhoudslijsten toe te voegen op overdrachtsmomenten en verwachtingen vast te leggen in het KVGM-handboek. Mondelinge toelichting invoegen. Opzetten van een digitaal systeem met de status en basis informatie van een project. Projectmappen ordenen middels opvallende indelingen van kasten, kleurlabels, naamkaarten of een digitaal systeem.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Hemink
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/61109
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page