University of Twente Student Theses

Login

De France Telecom Zelfmoordcrisis Een case study naar de oorzaken van de problematiek

Boerties, J.J. (2011) De France Telecom Zelfmoordcrisis Een case study naar de oorzaken van de problematiek.

[img] PDF
1MB
Abstract:Het onderzoek heeft betrekking op een case study naar de gepercipieerde oorzaken van de sociale problematiek met betrekking tot het veronderstelde bovengemiddeld hoge aantal zelfmoorden onder personeelsleden van France Telecom in de periode 2008-2009. Ter verklaring van de casus onderzocht ik of er een significant hoger aantal zelfmoorden heeft plaatsgevonden onder medewerkers van France Telecom in vergelijking met het Franse nationale beroepsbevolking. Ik onderzocht vervolgens of er gesproken kan worden van een sociaal probleem volgens de geldende definitie.1 Met behulp van de zelfmoordtypologieën zoals geformuleerd door Emilé Durkheim en de klassieke HR-theorieën voortkomend uit de Hawthorne Experimenten van Elton Mayo heb ik de casus in een breder sociaalwetenschappelijk perspectief geplaatst.2,3 Ten slotte heb ik op basis van de gevonden oorzaken gekeken naar beleidsimplicaties ter preventie van toekomstige zelfmoorden binnen het bedrijf. Naast de vraag of de door France Telecom genomen maatregelen aansluiten op de gevonden oorzaken ben ik tevens met eigen aanbevelingen gekomen. Met betrekking tot het verondersteld bovengemiddeld aantal zelfmoorden heb ik moeten concluderen dat hier met de beschikbare data geen betrouwbaar oordeel over kan worden gegeven. Het blijkt niet mogelijk te zijn om op deze situatie een betrouwbare statistische toets toe te passen. Dit wordt tevens veroorzaakt door de unieke samenstelling van het personeelsbestand van het bedrijf. Op basis van de definitiekenmerken van het concept stel ik vast dat er in de France Telecom affaire inderdaad sprake is van een sociaal probleem. Het personeel van France Telecom is in de afgelopen jaren in een situatie beland waarin sprake is van een verhoging van psychosociale risico‟s. Hoewel het aannemelijk is dat deze negatieve situatie direct of indirect heeft bijgedragen aan de beslissing van individuele werknemers om zelfmoord te plegen kan dit niet zonder meer worden aangenomen, verificatie bij de slachtoffers is immers onmogelijk. Er is eenduidig bewijs dat de ontstane situatie een gevolg is van veranderingen in het personeelsbeleid in de afgelopen jaren. Deze veranderingen in het personeelsbeleid zijn op zichzelf een gevolg van de privatisering van het bedrijf.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
France Telecom
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration BSc (56627)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/61113
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page