University of Twente Student Theses

Login

Scoren in Twekkelerveld: een formatieve procesevaluatie van de samenwerking tussen de betrokken actoren in het Scoren in de Wijk project in Twekkelerveld

Klumpers, Maarten (2011) Scoren in Twekkelerveld: een formatieve procesevaluatie van de samenwerking tussen de betrokken actoren in het Scoren in de Wijk project in Twekkelerveld.

[img] PDF
918kB
Abstract:In dit onderzoek is gekeken naar de samenwerking tussen de verschillende betrokken actoren rondom het Scoren in de Wijk project in Twekkelerveld. Centraal hierbij staat de netwerktheorie. Een netwerk wordt in dit onderzoek gezien als het geheel van min of meer wederzijds afhankelijke actoren die met enige duurzaamheid betrokken zijn bij een bepaald beleid, programma of de aanpak van een problematiek. De Stichting FC Twente Scoren in de Wijk is in 2005 opgericht om invulling te geven aan de solidariteitspijler van FC Twente. De stichting realiseert in samenwerking met diverse partners in een wijk sociaal maatschappelijke projecten. De projecten vinden plaats op de volgende terreinen/pijlers: Sport, Gezondheid, Scholing en Betrokkenheid. Momenteel loopt het Scoren in de Wijk project in de Hengelose wijk de Berflo Es en de twee Enschedese wijken Velve Lindenhof en Twekkelerveld. De samenwerking tussen de verschillende actoren rondom het Scoren in de Wijk project in de Berflo Es is reeds in 2007 door Broeze in kaart gebracht. Vanuit FC Twente is de wens geuit dat de samenwerking tussen de verschillende actoren in Enschede nadere aandacht vergt met het oog op eventuele bijstelling (SIDW Jaarrapportage 2009). Gezien de beschikbare tijd is gekozen om de samenwerking tussen de verschillende actoren in één wijk te onderzoeken. In overleg met zowel de stichting als de Universiteit Twente is besloten om de samenwerking in Twekkelerveld nader te onderzoeken. Deze scriptie dient te worden gezien als onderdeel van de evaluerende rol die de Universiteit Twente (UT) vanuit de opleiding bestuurkunde in de samenwerking rondom het Scoren in de Wijk project vervult.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration MSc (60020)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/61148
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page