University of Twente Student Theses

Login

Invoering van videocommunicatie door zorg aan huis leverende organisaties : een case study

Bolder, S.A.M. (2011) Invoering van videocommunicatie door zorg aan huis leverende organisaties : een case study.

[img] PDF
1MB
Abstract:Er zijn verschillende ontwikkelingen die in de toekomst voor problemen kunnen zorgen in de thuiszorg voor ouderen en chronische zieken. Zorginstellingen zijn momenteel bezig om met behulp telezorg systemen op afstand zorg te verlenen bij cliënten thuis. Er is een landelijk netwerk Zorg-op-Afstand’ waar zorginstellingen inzitten die videocommunicatiesystemen invoeren. Videocommunicatie is een vorm van telezorg die mogelijk voldoet aan de huidige problematische ontwikkelingen. Ondanks de voordelen is het systeem nog niet goed ingevoerd in de zorginstellingen. Het doel van dit explorerende onderzoek was inzicht te krijgen in wat de beïnvloedende factoren waren tijdens de invoering van videocommunicatie systemen door zorg aan huis leverende zorginstellingen in het netwerk Zorg-op-Afstand. De hoofdvraag was daarom “Welke factoren zijn van invloed op de beslissing van invoering en het soepel doorlopen van de verschillende fasen van invoering van videocommunicatie in zorg aan huis leverende organisaties? ”. Er is allereerst een theoretisch kader ontwikkeld ter kennisverwerving, als hulpmiddel voor de opzet van de topic lijst en om richting te geven voor de analyse. Uit dit theoretische kader zijn de beïnvloedende factoren naar voren gekomen, verdeeld over vijf domeinen. Er is een holistische multiple case study gedaan bij drie zorg aan huis leverende instellingen. Er zijn 26 interviews afgenomen bij verschillende respondenten binnen en buiten de zorginstellingen. De belemmerende-, bevorderende- en twijfel factoren zijn per case onderzocht. Vervolgens zijn deze factoren in de cases onderling vergeleken en de samenhang met succesvolle invoering is daaruit naar voren gekomen. Er zijn veel factoren uit dit onderzoek naar voren gekomen, dit maakt duidelijk dat de invoering van videocommunicatie gecompliceerd is. In dit onderzoek is niet getracht de causale verbanden aan te tonen, dus er is op wetenschappelijke gronden geen significant bewijs dat dit de belangrijkste factoren of domeinen zijn. De observaties van dit onderzoek leiden echter tot nuttige richtingen voor verder onderzoek omtrent de invoering van videocommunicatie door zorg aan huis leverende organisaties. Het lijkt aannemelijk dat enkele factoren erg belangrijk zijn geweest en wellicht ervoor hebben gezorgd dat de ene zorginstelling succesvoller videocommunicatie heeft ingevoerd dan de andere.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Health Sciences MSc (66851)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/61155
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page