University of Twente Student Theses

Login

De welbevinden therapie, een nieuwe therapie voor de GGZ in Nederland: een pilot casestudie

Post, A. (2011) De welbevinden therapie, een nieuwe therapie voor de GGZ in Nederland: een pilot casestudie.

[img] PDF
447kB
Abstract:Carol Ryff (Ryff, 1989) heeft zes kerndimensies geformuleerd over positief psychologisch functioneren. Deze dimensies zijn: autonomie, groei, gevoel van regie over het eigen leven, zelfacceptatie, sociale relaties en doelen in het leven. Aan de hand van deze theoretische formuleringen rondom de zogenoemde positieve psychologie (Seligman et al, 2005) ontwikkelde Fava (Fava & Tomba, 2009) de well-being therapie waarmee hij de positieve geestelijke gezondheid als een van de eersten naar de praktijk van de klinische psychologie heeft vertaald. De therapie biedt vaardigheden en inzichten om in elke dimensie van Ryff (1989) tot een optimaal niveau te kunnen komen. Het twee-continua model (Westerhof & Keyes, 2010) veronderstelt dat door naast vermindering van symptomen, ook aandacht geschonken moet worden aan deze positieve geestelijke gezondheid zodat individuele krachten kunnen worden vergroot en terugval van klachten worden verminderd (Fava & Tomba, 2009). In een onderzoek van Fava (2005b) is aangetoond dat een gecombineerde therapie, waarbij de well-being therapie aanvullend was op de cognitieve gedragstherapie, in vergelijking met de cognitieve gedragstherapie op zichzelf een significant voordeel opleverde qua vermindering van symptomen en het vergroten van het welzijn na een verloop van 1 jaar. In dit onderzoek werd de well-being therapie (Fava & Tomba, 2009) zo aangepast dat het in de Nederlandse Geestelijke Gezondheidszorg als welbevinden therapie aangeboden kon worden als aansluiting op de cognitieve gedragstherapie. Het betreft een pilot casestudie waarbij door middel van een procesevaluatie en een effectmeting de implementatie van de welbevinden therapie werd onderzocht. Uit deze pilot casestudie is gebleken dat zowel cliënten als therapeuten positief zijn over de opzet en implementatie van deze nieuwe methode en invalshoek. De well-being therapie (Fava & Tomba, 2009) is met succes vertaald naar de Nederlandse Geestelijke Gezondheidszorg, maar heeft verdere uitwerking nodig om de opzet en implementatie ervan te kunnen optimaliseren. Dit betreft meer ondersteuning en structuur voor meer overzicht en controle bij deze nieuwe aanpak met het behouden van voldoende ruimte voor een eigen invulling door de therapeut.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/61247
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page