University of Twente Student Theses

Login

Wie ben ik op mijn werk? Een kwalitatieve studie naar de werkidentiteit van thuiszorgmedewerksters

Looij, Antoni (2011) Wie ben ik op mijn werk? Een kwalitatieve studie naar de werkidentiteit van thuiszorgmedewerksters.

[img] PDF
1MB
Abstract:Bezuinigingen zorg voor druk op de kwaliteit van zorg. Dit geldt ook voor de thuiszorgsector, die onder druk staat door diverse nationale en regionale overheidsmaatregelen. In plaats van een focus op bezuiniging van bovenaf zoomt dit onderzoek in op de werkvloer waar kwaliteit van zorg daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Doelgroep van het onderzoek zijn de thuiszorgmedewerksters, zowel de ‘Hulp bij Huishouding’(HbH) als de ‘Verzorgenden en Verplegenden’ (VV). Doel is om te achterhalen op welke manier thuiszorgmedewerksters in hun werk staan, wat hun werkidentiteit is, uit welke deelidentiteiten deze is opgebouwd en welke spanningen er bestaan tussen de verschillende deelidentiteiten. Dit geeft inzicht op welke manier de zorg op de werkvloer tot stand komt en welke mogelijke spanningen dit geeft. Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag: ‘Waaruit bestaat de werkidentiteit van thuiszorgmedewerksters?’ Het theoretisch kader begint met het zelf-concept, of de identiteit, van een persoon. Deze identiteit is geen eenheid die zichzelf bestuurt en statisch is, maar veel meer een dynamisch proces. Ook is de identiteit niet enkelvoudig, maar bestaat ze uit verschillende subidentiteiten, die meer of minder met elkaar samenhangen. Het vormen van de identiteit gebeurt niet puur vanuit een persoon zelf, maar is net zo goed afhankelijk van de invloeden van de omgeving. Deze visie wordt als uitgangspunt genomen in dit onderzoek. De complexiteit van een identiteit hangt samen met het aantal sociale groepen waarin zich men beweegt. De deelidentiteit ‘werkidentiteit’ die centraal staat in dit onderzoek heeft met verschillende sociale groepen en contexten te maken. Dit leidt tot een onderverdeling van de subidentiteit ‘werkidentiteit’ in vier verschillende deelidentiteiten toegepast op het werk van thuiszorgmedewerksters. Allereerst de identiteit in verhouding tot de cliënt, ten tweede de identiteit in verhouding tot professionals, ten derde de identiteit in verhouding tot de organisatie en tenslotte de identiteit ten opzichte van zichzelf. Om deze werkidentiteit met bijbehorende deelidentiteiten te kunnen interpreteren is een kwalitatief onderzoek gehouden onder 45 medewerksters, zowel HbH als VV, van twee thuiszorgorganisaties. Het onderzoek is gehouden door middel van semigestructureerde interviews die gemiddeld 45 minuten duurden. Het semigestructureerd onderzoek is bedoeld om persoonlijke meningen en overtuigingen te achterhalen. Door de opzet van de interviews wordt zo betrouwbaar mogelijke informatie achterhaalt. Uit de resultaten blijkt dat de vier deelidentiteiten aanwezig zijn, herkend en beschreven worden door thuiszorgmedewerksters. Ook blijkt dat er veel interactie is tussen de verschillende identiteiten. De meeste interactie vindt plaats tussen enerzijds persoonlijke identiteit en cliëntgericht zijn, en anderzijds tussen de organisatie identiteit en de identiteit ten opzichte van professionals. Deze twee clusters zorgen zowel voor spanning, als voor een noodzakelijke werkvoorwaarde. Het blijkt dat thuiszorgmedewerksters bewust en onbewust op zoek zijn naar een optimale afstemming van de vier identiteiten. Opvallend is daarbij dat de organisatie identiteit het meest dwingend lijkt, maar tegelijkertijd ook het minst significant voor de kwaliteit van zorg. Deze inzichten geven wellicht aanleiding om voor verbetering van de thuiszorg, te focussen op de medewerkster-cliënt relatie, waarbij de organisatie een faciliterende rol inneemt. Er zijn diverse vervolgonderzoeken mogelijk, waarbij een onderzoek onder niet-christelijke organisatie wellicht kan zorgen voor een bredere generalisatie.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/61259
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page