University of Twente Student Theses

Login

De reputatie van financiële bijsluiters - De invloed van gepercipieerd belang en eenduidigheid op de attitude, koopintentie en vertrouwen ten aanzien van banken en hun producten.

Saliba, David (2011) De reputatie van financiële bijsluiters - De invloed van gepercipieerd belang en eenduidigheid op de attitude, koopintentie en vertrouwen ten aanzien van banken en hun producten.

[img] PDF
446kB
Abstract:Het doel van het onderzoek was te kijken naar de invloed van gepercipieerd belang en eenduidigheid op de reputatie (attitude, koopintentie en vertrouwen) van banken en hun producten. Het hoofdonderzoek was een online vragenlijst welke was gebaseerd op bestaande schalen van drie onderzoeken (Wessem 2008, Parasuraman, Zeithaml & Berry 1988, Grobe 2010). In totaal hebben er 130 respondenten deelgenomen aan het hoofdonderzoek. De groep bestond voornamelijk uit studenten van de Universiteit Twente. Het onderzoek heeft aangetoond dat gepercipieerd belang en eenduidigheid geen invloed hebben op de attitude, koopintentie en vertrouwen van de respondenten ten aanzien van banken en hun financiële producten. De pre-test heeft wel aangetoond dat het aanpassen van de risicometer bijdraagt aan de mate van eenduidigheid. Aanbevolen wordt om dit onderzoek te repliceren, maar dan onder een andere groep respondenten, zodat er gekeken kan worden naar verschil in denkwijze tussen de groepen. Tevens wordt er aanbevolen om te kijken naar andere constructen die de reputatie van de bank meten (imago, dienstverlening en aantrekkingskracht), dit omdat de literatuur onduidelijkheden laat zien bij het meten van de reputatie.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/61266
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page