University of Twente Student Theses

Login

Kan ik dit wel veilig eten? Een kwalitatief onderzoek onder consumenten naar risicoperceptie van voedsel en de geschiktheid van sociale media als informatiebron

Hillen, E.A.M. (2011) Kan ik dit wel veilig eten? Een kwalitatief onderzoek onder consumenten naar risicoperceptie van voedsel en de geschiktheid van sociale media als informatiebron.

[img] PDF
897kB
Abstract:Het doel van dit kwalitatieve onderzoek is inzicht krijgen in de perceptie van voedselrisico’s door Nederlandse consumenten, en of zij vinden dat sociale media geschikt is om informatie over voedselrisico’s mee te verkrijgen. Dit is belangrijk omdat er onvoldoende kennis is over wat ontvangers van berichten over voedselrisico’s vinden van het gebruik van sociale media om deze berichten te verspreiden, dit terwijl juist sociale media van grote invloed kan zijn op onze communicatie in de toekomst. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een twintigtal (n=20) interviews met Nederlandse consumenten. Deze reeds beschikbare dataset is getranscribeerd en vervolgens geanalyseerd. Gebleken is dat de meeste respondenten ongezond eten en bederf van voedsel een voedselrisico vinden. Een voedselcrisis wordt het vaakst als een situatie omschreven waarin er geen of te weinig voedsel en/of water aanwezig is. Omdat de interviews zijn afgenomen in een situatie zonder actuele voedselcrisis, is er inzicht gekomen in de basisperceptie van voedselrisico’s. Vertrouwen in een bron van berichten over voedselrisico’s is belangrijk voor mensen. Overheidsinstellingen worden betrouwbaarder geacht dan producenten of bedrijven. Sociale media is niet zomaar geschikt als communicatiemiddel over voedselrisico’s. De consumenten geven aan dat het ligt aan de bron van de informatie, of deze betrouwbaar is maakt verschil in de geschiktheid. Sociale media wordt als kanaal niet in alle vormen en niet voor alle generaties geschikt gevonden. Er kan voor de overheid en andere instellingen die informatie verstrekken over voedselrisico’s de aanbeveling worden gedaan om het gebruik van sociale media om berichten mee te verspreiden verder te onderzoeken
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/61306
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page