University of Twente Student Theses

Login

Voluit leven na kanker Een kwalitatief onderzoek naar de waardering van een zelfhulpboek gebaseerd op ACT en mindfulness

Wit, H.J. de (2011) Voluit leven na kanker Een kwalitatief onderzoek naar de waardering van een zelfhulpboek gebaseerd op ACT en mindfulness.

[img] PDF
1MB
Abstract:Achtergrond: Kanker brengt veel lichamelijke klachten met zich mee, maar daarnaast ook psychosociale klachten, zoals depressie-, angst- en aanpassingsklachten. Er bestaan nog weinig behandelingen die hierop gericht zijn. Veel oncologische patiënten ervaren ‘in een zwart gat’ te vallen, wanneer de laatste behandeling tegen kanker is afgelopen en men genezen is verklaard. Met name deze groep blijkt over het hoofd gezien in de behandelingen van psychosociale problemen als gevolg van kanker. Kortgeleden hebben Veehof, Schreurs, Hulsbergen en Bohlmeijer het boek ‘Leven met pijn’ voor mensen met pijnproblemen geschreven, wat gebaseerd is op Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en mindfulness. ACT en mindfulness zijn veelbelovende therapievormen die onder andere angst- en depressieklachten reduceren. De twee onderzoeksvragen luiden: ‘In hoeverre is het boek ‘Leven met pijn’ waardevol voor uitbehandelde kankerpatiënten (met een gunstige prognose)?’ en ‘Welke aanpassingen zullen nodig zijn om het boek bruikbaar te maken voor deze zelfde groep patiënten?’. Methode: De deelnemers (8 oncologische patiënten die nul tot zes maanden geleden de laatste behandeling hebben gehad en een gunstige prognose hebben) vulden eerst een vragenlijst in, bestaande uit de Acceptance and Action Questionnaire II (AAQ-II) (meet psychologische flexibiliteit), Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D) (meet depressieklachten) en Hospital Anxiety Depression Scales (HADS-Angst) (meet angstklachten). Daarna kregen zij de tijd om het boek te lezen en hierop volgde een interview waarin de deelnemers hun mening konden geven. Na het interview vulden de deelnemers nogmaals dezelfde vragenlijst in, zodat er gekeken kon worden naar veranderingen in de gevoelens van de deelnemer door het lezen van het boek. Resultaten: Uit de interviews is gebleken dat de meerderheid positief te spreken was over het boek. De deelnemers leerden te aanvaarden, bewust te worden van het eigen gedrag en meer naar de eigen waarden te leven. ACT is de achterliggende gedachte achter het boek, maar de verschillende processen zijn niet door iedereen begrepen. De deelnemers rapporteerden daarentegen wel een degelijke mate van positief effect te hebben ervaren. De scores van de AAQ-II vielen significant hoger uit bij de nameting in vergelijking met de voormeting (Z=-1.997, p=0.046), de andere twee vragenlijsten toonden een daling in de scores aan, maar deze waren niet significant. Conclusie: Er kon geconcludeerd worden dat het boek ‘Leven met pijn’ waardevol werd gezien voor uitbehandelde kankerpatiënten met een gunstige prognose. Verder kon er geconcludeerd worden dat er ideeën zijn voor aanpassingen aan het boek, wanneer deze herschreven zou worden. Voorbeelden hiervan waren het toevoegen van meer positiviteit, meer voorbeeldcasussen en een kleine vorm van begeleiding
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/61314
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page