University of Twente Student Theses

Login

Interne Bewustwording Cittaslow in de Gemeente Borger-Odoorn

Bakker, Jeldrik (2011) Interne Bewustwording Cittaslow in de Gemeente Borger-Odoorn.

[img] PDF
737kB
Abstract:Cittaslow is een internationale organisatie, opgericht in Italië in 1999 door drie burgemeesters, om de trend van mensen die verhuizen naar grotere steden te stoppen. Het doel is om de voordelen van kleine steden te tonen en om hun identiteit te versterken. De gemeente Borger-Odoorn wil een zo goed mogelijke Cittaslow gemeente zijn, maar vermoedt dat er bij haar werknemers te weinig bekendheid is met het Cittaslow gedachtegoed. Op verzoek van de gemeente is er onder haar werknemers een onderzoek gedaan naar de mate van bekendheid met het Cittaslow gedachtegoed. De volgende vragen stonden in dit onderzoek centraal, waarvan de uitkomsten moeten dienen als basis voor een op te zetten bewustwordingstraject: “Wat zijn de opvattingen (Kennis, Attitude, Sociale Invloeden en Eigen-effectiviteitsverwachting) van de werknemers van de gemeente Borger-Odoorn ten aanzien van Cittaslow?”, “Wat zijn de verschillen in opvattingen ten aanzien van Cittaslow tussen de gemeente Borger-Odoorn en Alphen-Chaam?”, “Wat zijn de verschillen in opvattingen ten aanzien van Cittaslow tussen de beleidsverantwoordelijke werknemers en de niet-beleidsverantwoordelijke werknemers?”, en “Welke gedragsdeterminanten spelen een rol bij het stimuleren van de gedragsintentie om het Cittaslow gedachtegoed in te bedden in de dagelijkse werkzaamheden? Na een literatuuronderzoek is een digitale vragenlijst afgenomen bij 281 werknemers van de twee Nederlandse Cittaslow gemeenten Borger-Odoorn en Alphen-Chaam. Dit onderzoek had een respons van 21% (n=60). Van deze 60 respondenten hebben 38 (63.3%) de vragenlijst volledig ingevuld en 22 (36.7%) hebben de vragenlijst onvolledig ingevuld. Uit het onderzoek komt naar voren dat: “De werknemers van de twee Cittaslow graag meer zouden willen weten over het Cittaslow gedachtegoed en enthousiast zijn over het idee van Cittaslow.”, “De werknemers uit de gemeente Alphen-Chaam geven aan meer te weten over Cittaslow en staan ook positiever tegenover het Cittaslow gedachtegoed dan de gemeente Borger-Odoorn.”, en “De beleidsverantwoordelijke werknemers achten zichzelf beter in staat om het Cittaslow gedachtegoed in te bedden in de dagelijkse werkzaamheden dan de niet-beleidsverantwoordelijke werknemers." Voor de implementatie van het Cittaslow gedachtegoed is het van belang dat de aandacht wordt gericht op het vergroten van de kennis over Cittaslow en hoe dit ingebed kan worden in de dagelijkse werkzaamheden. Er zal een top-down strategie moeten worden toegepast waarbij de managers uitleg moeten geven over wat de meerwaarde is van Cittaslow. Het is van belang om concrete invulling aan de vernieuwing te geven om de kennis te verhogen. Geadviseerd wordt om deze invulling te verschaffen door een Cittaslow werkgroep in het leven te roepen. De werkgroep kan daarnaast ook een oplossing zijn om het integraal werken te stimuleren en vorm en richting aan de implementatie te geven.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Gemeente Borger-Odoorn
Stamm CMO
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/61322
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page