University of Twente Student Theses

Login

Wensen en behoeften van reumapatiënten ten aanzien van de inhoud en vorm van een medicatie-keuzehulp

Sanders, M. (2011) Wensen en behoeften van reumapatiënten ten aanzien van de inhoud en vorm van een medicatie-keuzehulp.

[img] PDF
4MB
Abstract:Doel Tijdens dit kwalitatieve onderzoek zijn de overwegingen, verwachtingen, zorgen en twijfels onderzocht die bestaan onder reumapatiënten over het starten met anti-reumamedicatie. Daarnaast zijn de ervaringen met het gebruik van verschillende anti-reumamedicatie onderzocht. Deze gegevens zijn belangrijk om te bepalen hoe de inhoud en vorm van de keuzehulp voor anti-reumamedicatie eruit moet gaan zien. En om uiteindelijk de keuzehulp dus zo goed mogelijk bij de wensen en behoeften van de reumapatiënten (gebruikers) aan te laten sluiten. Daarom is als eerste onderzoeksvraag gekozen om te kijken naar welke overwegingen, verwachtingen zorgen en twijfels reumapatiënten hebben bij het maken van een keuze om te starten met een bepaalde antireumamedicatie. Als tweede onderzoeksvraag is gekozen om te kijken of er behoefte bestaat voor een keuzehulp en zo ja, hoe deze er uit zou moeten komen te zien. Methode De data is verzameld met behulp van een semigestructureerd interview. Het interview bestond uit 2 onderdelen. Het eerste onderdeel bestond uit de beslissing en de ervaringen die de respondenten hadden wat betreft de anti-reumamedicatie. Het tweede onderdeel ging over de medicatie-keuzehulp. Het interview werd afgenomen bij 10 reumapatiënten die voor de keus hebben gestaan om te beginnen met of te veranderen van anti-reumamedicatie. Hierbij ging het om klassieke reumaremmers en biologische reumaremmers. De gemiddelde leeftijd van de onderzoeksgroep was 46 jaar. Tijdens de interviews werden de respondenten vragen gesteld over de inhoud en vorm van de keuzehulp. Dit werd gedaan met behulp van een schets van de keuzehulp. Deze schets bestond uit 22 pagina’s waarin kon worden laten zien hoe verschillende medicatie met elkaar vergelijken konden worden. En waar ook verschillende weergaves van risicocommunicatie konden worden vergeleken door de respondent. De verkregen data uit dit onderzoek is geanalyseerd door het thematiseren, coderen en labelen van de relevante fragmenten uit dit onderzoek met behulp van 2 onafhankelijke onderzoekers. Resultaten Zorgen zijn er vooral over de bijwerkingen en onzekerheden wat betreft bepaalde medicatie. Ook zijn er zorgen en twijfels over invloeden van de medicatie op bijvoorbeeld andere ziektes of een zwangerschap. De biologische reumaremmer werd gezien als laatste optie. Een meerderheid van de reumapatiënten mist nog bepaalde informatie en ziet de keuzehulp als een toevoeging aan de al bestaande informatie. Het personaliseren en het aanbrengen van ervaringsverhalen in de keuzehulp worden beiden door een meerderheid als positief ervaren. Wat betreft risico-communicatie liggen de voorkeuren van de respondenten bij het gebruik relatieve gegevens en de meervoudige staafdiagram. Conclusie Door de resultaten van dit onderzoek is een overzichtelijk beeld ontstaan over de wensen en behoeften van reumapatiënten ten aanzien van de inhoud en vorm van een (medicatie) keuzehulp. De (medicatie) keuzehulp wordt gezien als een goede toevoeging aan de al bestaande informatie, het geeft reumapatiënten meer kennis en hierdoor sluit de keuzehulp aan op de steeds groter wordende patiëntparticipatie. Kortom er is dus behoefte aan de realisering van de medicatie-keuzehulp
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/61329
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page