University of Twente Student Theses

Login

Werken met reuma: een kwalitatief onderzoek naar factoren die een rol spelen bij belemmeringen en aanpassing op het werk van patiënten met reuma met een betaalde baan

Evers, M.Y. (2011) Werken met reuma: een kwalitatief onderzoek naar factoren die een rol spelen bij belemmeringen en aanpassing op het werk van patiënten met reuma met een betaalde baan.

[img] PDF
1MB
Abstract:Doel: Uit onderzoek is gebleken dat reuma een ziekte is met grote gevolgen voor de fysieke, psychologische en sociale gezondheid. Reuma heeft invloed op de werkproductiviteit en zorgt voor vele beperkingen. Vaak zijn er persoonlijke aanpassingen en aanpassingen in de werkomgeving nodig om te kunnen blijven werken. Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de belemmeringen die patiënten met reuma ervaren op hun werk en welke factoren er een rol spelen bij belemmering en aanpassing op het werk. Deze belemmeringen en factoren worden onderverdeeld in de drie categorieën, werktaken, job control en sociale steun, van het Demand-Control-Support-model van Karasek en Theorell (1990), dat als theoretisch kader fungeert in dit onderzoek. Methode: Er zijn acht semi-gestructureerde interviews gehouden bij respondenten met reuma die een betaalde baan hebben. De respondenten werden geworven via het patiëntenforum ‘Reuma Research Partners’ van de Universiteit Twente en het Medisch Spectrum Twente. Aan de hand van het DCS-model (Karasek en Theorell, 1990) en andere factoren bij verminderde productiviteit, zoals onthulling, autonomie en balans werken en leven, die naar voren kwamen in onderzoeken, is er een interviewschema opgesteld. De interviews zijn naderhand uitgetypt en geanalyseerd door de fragmenten te analyseren, waarin belemmeringen, die worden ondervonden op het werk en factoren die een rol spelen bij belemmeringen en aanpassing op het werk aan bod komen. Resultaten: In de categorieën werktaken en job control zijn meerdere belemmeringen gevonden. Voorbeelden hiervan zijn handen en voeten niet meer kunnen gebruiken en vertraging van werkzaamheden. Bij de categorie sociale steun is één label gevonden, namelijk buiten gesloten worden van leuke dingen op het werk. Tevens is naar voren gekomen dat patiënten met reuma keuzes moeten maken in hun leven om te kunnen blijven werken, wat zich uit in een verminderd energieniveau thuis of een slecht humeur thuis. Daarnaast is het van belang dat patiënten met reuma autonomie hebben in hun werk, zodat ze de mogelijkheid hebben om flexibel te zijn en keuzes te maken wanneer ze veel last hebben van hun ziekte. Conclusie en discussie: De bevindingen in dit onderzoek bleken in lijn te liggen met de factoren bij verminderde productiviteit van eerdere onderzoeken en met het DCS-model (Karasek en Theorell, 1990). Ook bleek het van belang dat patiënten met reuma onthullen op het werk dat ze reuma hebben, om zo steun te kunnen ontvangen en aanpassingen te kunnen doen/krijgen. Er is niet actief gevraagd naar de invloed van persoonlijke factoren, zoals leeftijd, gewicht en geslacht en deze factoren kunnen volgens Badly (2008) en Beaton et al. (2009) wel degelijk een rol spelen. Dit zou in vervolgonderzoek zinvol kunnen zijn. Tevens zou er aan de hand van dit onderzoek een kwantitatief onderzoek opgezet kunnen worden om zo meer inzicht te krijgen in de grootte van de rol van deze belemmeringen en deze factoren die in kaart zijn gebracht in dit onderzoek
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/61337
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page