University of Twente Student Theses

Login

Efficiënter gebruik van CT-scanners : casus bij Medisch Spectrum Twente

Maraha, Mirel (2011) Efficiënter gebruik van CT-scanners : casus bij Medisch Spectrum Twente.

[img] PDF
669kB
Abstract:Het onderzoek richt zich op methoden waarmee CT-scanners efficiënter gebruikt kunnen worden. Hiervoor is het volgende doel opgesteld: Een benadering geven voor de meest effectieve en reële tactische planning van de CT, waardoor de prestatie van de CT voldoet aan de eisen van de afdeling radiologie van Medisch Spectrum Twente. Op basis van een analyse van de huidige situatie in Medisch Spectrum Twente worden aspecten geïdentificeerd waar de planning van de CT verbeterd moet worden. Hierbij wordt gedetecteerd dat met name de toegangstijd momenteel flink van de gewenste waarde afwijkt. In de literatuur worden een aantal interventie mogelijkheden besproken. Een paar van deze mogelijkheden worden verder uitgewerkt. Van de verschillende interventiemogelijkheden, blijkt op basis van de literatuur `CT op inloop' de beste: - De toegangstijd gaat omlaag. - Patiënten hoeven niet speciaal voor een CT-scan terug te komen naar het ziekenhuis. - Er is minder telefoonverkeer tussen aanvragers, administratief medewerkers en radiologen. - Voor laboranten wordt het werk uitdagender en daalt de werkdruk. Baserend op de keuze voor de interventie `CT op inloop', wordt het doel van het onderzoek aangepast: Bepalen van de CT-capaciteit, waarmee de afdeling radiologie van MST de CT op inloop kan aanbieden, binnen de gestelde eisen. Hierbij wordt de capaciteit gemeten in het minimale aantal CT-scanners dat nodig is gedurende een bepaald tijdsinterval. Met behulp van computerprogramma's AIMMS® en MATLAB® wordt de situatie gemodelleerd, die zal optreden als de CT op inloop wordt georganiseerd. Uit de resultaten blijkt dat het haalbaar is om de CT op inloop te organiseren. Een groot gedeelte van de patiënten krijgt dan op de dag van aanvraag een CT-scan. De overige patiënten kunnen de volgende werkdag terecht. Deze overige patiënten moeten met name in de ochtend en na de lunchpauze worden ingepland. Op dit moment is MST van plan een derde CT-scanner aan te schaffen en deze bij de spoedeisende hulp te plaatsen. Op basis van de verkregen resultaten lijkt dit niet de beste optie te zijn. Wanneer de patiëntenaantallen flink toenemen, zal de afdeling radiologie niet kunnen volstaan met twee CT-scanners om patiënten zonder spoed te behandelen. Uit verder onderzoek blijkt echter ook dat het niet nodig is om een derde CT-scanner aan te schaffen, wanneer het lukt de duur van de onderzoeken te verlagen. Bij een sterke verlaging van de duur van een onderzoek, zou zelfs één CT-scanner genoeg kunnen zijn om alle patiënten te onderzoeken.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:EEMCS: Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science
Subject:31 mathematics
Programme:Applied Mathematics MSc (60348)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/61467
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page