University of Twente Student Theses

Login

Sponsoring bij kleine evenementen. Wat is voor een kleine stichting een goede manier om sponsors te benaderen en binnen te halen?

Veldhuis, Wendy N.M. (2012) Sponsoring bij kleine evenementen. Wat is voor een kleine stichting een goede manier om sponsors te benaderen en binnen te halen?

[img] PDF
875kB
Abstract:Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van LekArt, een stichting die elke twee jaar een kunst- en cultuurevenement organiseert in Culemborg met behulp van een subsidie vanuit de gemeente en sponsorgelden van bedrijven. Deze inkomsten lopen terug doordat er moeilijk sponsors gevonden kunnen worden. Het doel van dit onderzoek is daarom: LekArt adviseren over de beste manier om sponsors te benaderen en binnen te halen. Om tot een goed advies te komen, is in de beschikbare literatuur en handboeken van ervaringsdeskundigen gezocht naar belangrijke aspecten bij het zoeken, benaderen en binnenhalen van sponsors. Op basis hiervan is een stappenplan opgesteld wat LekArt kan doorlopen, met de volgende zeven stappen: (1) Formuleren van een visie en beleid op sponsoringgebied, (2) Bepalen van het doel van de sponsoring, (3) Ontwikkeling van een sponsorplan, (4) Concrete voorbereiding van de campagne, (5) Uitvoering van de campagne, (6) Uitvoeren van de aangegane contracten, (7) evalueren van de contracten. Hiernaast is een bezoekersprofiel opgesteld aan de hand van kwantitatief onderzoek, namelijk een enquête. Dit bezoekersprofiel laat de volgende kenmerken zien van de gemiddelde bezoeker van LekArt: terugkerende bezoeker, komt niet speciaal voor LekArt naar Culemborg, 54 jaar oud, het vrouwelijke geslacht, HBO opleidingsniveau, woonachtig in Culemborg, reist 21 kilometer om LekArt te bezoeken. Hieruit kan geconcludeerd worden dat sponsors gezocht moeten worden in Culemborg en omstreken. Binnen dit gebied is een groot scala aan ondernemingen geschikt. Naast de enquête is ook een kwalitatief onderzoek uitgevoerd, namelijk interviews onder de huidige en voormalige sponsors van de stichting. Hieruit is gebleken dat sponsors vaak al een persoonlijke relatie hebben met vrijwilligers van de stichting. De hoofdreden om LekArt te sponsoren is dat sponsors het initiatief in stand willen houden. De reden voor sponsors om met het sponsoren te stoppen is in bijna alle gevallen dat er geen sponsorgeld meer beschikbaar is binnen de organisatie. Over het algemeen zijn de sponsors tevreden over de sponsordeal die ze hebben gesloten en verandering hierin is volgens hen niet nodig. Wel zijn er twee verschillende groepen te onderscheiden: sponsors die vaker sponsoren en sponsors die uitsluitend LekArt sponsoren. Het advies aan LekArt is het volgen van het opgestelde stappenplan met het bezoekersprofiel in acht nemend.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration MSc (60644)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/61516
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page