University of Twente Student Theses

Login

Ondernemingsplan voor de Servicedienst Ouderen Almelo

Bremmer, Susan (2011) Ondernemingsplan voor de Servicedienst Ouderen Almelo.

[img] PDF
1MB
Abstract:In dit onderzoek wordt het ondernemingsplan gepresenteerd voor de Stichting Servicedienst Ouderen Almelo (hierna te noemen SDA). In de afgelopen jaren is gebleken dat het huidige bedrijfsplan (2006) niet meer toereikend is voor de bedrijfsvoering van de SDA. Het doel van het onderzoek is een ondernemingsplan schrijven, opdat de dienstverlening van de SDA blijft bestaan. Aanleiding De SDA is een stichting die zich inzet voor de inwoners van de gemeente Almelo. In deze scriptie wordt het duidelijk dat de problemen waar de SDA mee kampt ernstiger zijn dan verwacht. Dit leidt ertoe dat er korte termijn en lange termijn oplossingen moeten komen om het voortbestaan van de stichting te waarborgen in de vorm van een ondernemingsplan. Centrale onderzoeksvraag Bovenstaande aanleiding heeft geleid tot de volgende problem statement: de SDA heeft een ondernemingsplan nodig, opdat haar dienstverlening in de toekomst kan blijven bestaan. Deze problem statement heeft zich vertaald in de volgende centrale onderzoeksvraag: Hoe moet een ondernemingsplan er voor de SDA uitzien? Methodiek Om de bovenstaande onderzoeksvraag te beantwoorden is deze opgedeeld in vier subquestions. 1. Wat is een ondernemingsplan, in het bijzonder voor een stichting? 2. Hoe ziet de organisatie SDA eruit? 3. Wat is de doelgroep van de SDA? 4. Hoe verkoopt de SDA haar diensten? Allereerst is er een theoretisch kader uiteengezet waarin de subquestions theoretisch worden beantwoord. Vervolgens is er een uitgebreide omgevingsanalyse uitgevoerd en zijn er klantinterviews gehouden. Op basis van de uitkomsten van de analyses is het ondernemingsplan geschreven, uit het plan zijn aanbevelingen ontstaan. Resultaten Uit de analyses en de interviews komt naar voren dat de SDA, om het voortbestaan van de servicedienst te garanderen, korte termijn en lange termijn oplossingen moet vinden. Korte termijn oplossingen vertalen zich vooral in het marketingbeleid. Dit beleid is er op gericht om meer naamsbekendheid te verwerven voor de SDA, opdat de vraag naar servicediensten verhoogd wordt. De lange termijn oplossingen zijn vooral gericht op professionalisering. Door de administratie te optimaliseren kan er veel tijd worden bespaard die in de andere acties en activiteiten kan worden gestopt voor het verwerven van klanten, waardoor de vraag toeneemt, met een duurzaam hogere omzet als gevolg. Aanbevelingen De resultaten vertalen zich in een aantal aanbevelingen. Deze worden nu kort op een rij gezet.  Doelgroep: het organiseren van een klantanalyse en een klanttevredenheidsonderzoek. Met deze twee onderzoeken kan het gedrag van de doelgroep beter in kaart worden gebracht.  Bestuur: het aantrekken van een extra bestuurslid; een extern bestuurslid dat de focusgroep vertegenwoordigd. Dit zorg voor neutralisatie in het bestuur.  Marketing: verwerven van naamsbekendheid door acties en activiteiten gericht op de doelgroep  Personeel: het aanbieden van een personele mix tussen reguliere werknemers en reïntegratie medewerkers. De klant kan kiezen welke werknemers de dienst komen uitvoeren.  Administratie: optimaliseren door digitalisering van de agenda en klant-relatie systeem.  Onderscheidend vermogen: meer MVO activiteiten ontplooien voor een grotere maatschappelijke waarde en inspelen op gunfactor van de klant.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/61543
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page