University of Twente Student Theses

Login

Toekomstbestendige online informatie : online informatievoorziening verleeg- en verzorgtehuizen

Eikelenboom, Ruby A.Y. (2011) Toekomstbestendige online informatie : online informatievoorziening verleeg- en verzorgtehuizen.

[img] PDF
1MB
Abstract:In de huidige maatschappij neemt internet een steeds prominentere plaats in. Verscheidene generaties gaan ook voor informatie over zorg en zorginstelling steeds vaker het wereldwijde web op. Daarnaast wordt de bevolking steeds mondiger. Door deze ontwikkelingen onstaat er de noodzaak om naar een meer patiëntgerichte en toekomstbestendige invulling van zorgt te komen. Er is een duidelijke verschuiving van patiënt naar zorgconsument. De zorgconsument verwacht dan ook meer geinformeerd te worden. Naast de vraag naar meer informatie vanuit de clienten zelf, stuurt ook de overheid aan op een meer toekomstbestendige zorginrichting, waar internet een belangrijk rol in zal gaan spelen. Vooral ook de informatievoorziening via internet. Miatros BV, een communicatiebureau dat bijdraagt aan online visie in de zorg, voelt dan ook de noodzaak om hierop in te spelen. Online informatievoorziening is hierin cruciaal. Specifiek voor de langdurige zorg is Miatros dan ook op zoek naar wat er nu eigenlijk al aan online informatievoorziening op dit moment is, en wellicht belangrijker, wat de zorgconsument aan informatie wil vinden op de websites van langdurige zorginstellingen. Met name verpleeg- en verzorghuizen (V&V). Het verwachte probleem op dit moment is namelijk dat wat men wil vinden en wat er op dit moment te vinden is, erg met elkaar verschillen. Hieruit komt dan ook de hoofdvraag van deze scriptie naar voren: Hoe verhoudt de huidige online informatievoorziening zich tot de gewenste informatievoorziening? Deze hoofdvraag wordt aan de hand van twee deelvragen bekeken, namelijk: 1.Welke online informatie zoeken cliënten en het cliëntsysteem? 2. Hoe ziet de huidige informatievoorziening door V&V eruit? Om tot een goed antwoord te komen op de hoofdvraag, is er via de deelvragen een onderzoek gestart naar de gewenste informatie en de huidige voorziening. Voor de eerste vraag zijn hiervoor een aantal stappen doorlopen. Eerst is er een inventarisatie gemaakt van bestaand onderzoek naar de keuzeredenen om naar een V&V te verhuizen, en wat er al aan richtlijnen is aan online informatievoorziening. Vervolgens zijn er aan de hand van interviews respondenten gevraagd naar wat zij belangrijk vinden op een website aan online informatie te vinden. Deze drie elementen, de keuzeredenen, richtlijnen en de uitkomsten van de interviews, vormen de bouwstenen voor de vragenlijst. Met deze vragenlijst is gekeken naar wat men nu echt belangrijk vindt om op de website van een V&V terug te kunnen vinden aan informatie. Vervolgens is er na een inventarisatie van tientallen websites van zorginstellingen, een vergelijking gemaakt tussen wat gewenst wordt, en waaron website nu voorzien. Uit de vraag „welke online informatie zoeken cliënten en het cliëntsysteem?‟ is een lijst van 40 stellingen naar voren gekomen waarvan de respondenten hebben aangegeven deze allemaal meer belangrijk dan onbelangrijk te vinden. Hierbij zit geen verschil tussen de respondenten die wel of juist eerder in aanraking zijn geweest met een langdurige zorginstelling. Na een vergelijking wat er aan informatie wordt gegeven op de websites op dit moment, blijkt er dan een verschil te zijn, zoals Miatros verwachtte. Een goed voorbeeld hiervan is onderwerp „de aanwezigheid van een arts‟. 95% Van de respondenten wil dit vinden op een website, en maar een kleine 23% van de websites voorziet in die behoefte! Voor Miatros begint het in feite nu. Via de constructen die naar voren zijn gekomen in het onderzoek is er tegelijk een mooie indeling voor websites van V&V ontstaan. De stellingen die onder een construct vallen, geven de leidraad voor wat er specifiek bij dit onderwerp te vinden moet zijn. De constructen zijn ingedeeld onder „musts‟, „needs‟ en „wishes‟. Daarnaast kan Miatros met het overzicht van de vergelijking tussen de stellingen en de bekeken website, instellingen achter deze websites benaderen voor optimalisatie. Tenslotte kan ook op stelling niveau dit onderzoek gebruikt worden om een scan te maken, zoals Miatros eerder voor ziekenhuiswebsites heeft gemaakt.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/61550
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page