University of Twente Student Theses

Login

Facilitering van burgerinitiatieven : een onderzoek naar de facilitering van burgerinitiatieven door gemeenten, gelet op de doelbereiking

Buschers, Remco (2012) Facilitering van burgerinitiatieven : een onderzoek naar de facilitering van burgerinitiatieven door gemeenten, gelet op de doelbereiking.

[img] PDF
1MB
Abstract:In deze bacheloropdracht is er onderzoek gedaan naar de manier waarop facilitering van burgerinitiatieven vorm krijgt in gemeenten. Daarnaast is er gegekeken in hoeverre de facilitiering daarvan bijdraagt aan doelbereiking. Bij dit onderzoek is er gebruik gemaakt van cases. Daarvoor zijn de gemeenten Helledoorn, Hoogeveen en Zwolle geselecteerd. Allereerst zijn die gekozen omdat de desbetreffende gemeenten vanaf Enschede goed te bereiken zijn. Deze gemeenten zijn gekozen omdat zij ervaring hebben met burgerinitiatieven en zij allen een andere manier hebben van het faciliteren daarvan. De gemeente Hellendoorn faciliteert door middel van de “Lerende gemeenschap”. Zij zorgen voor een samenwerking tussen verschillende organisaties, waaronder burgers, waarbij er ideeën worden opgevangen, en de goede ideeën worden uitgevoerd. De gemeente Hoogeveen heeft het project “De Smederijen van Hoogeveen” opgezet. Dit is een project waar de gemeente wordt ingedeeld in 33 verschillende gebieden (smederijen), en waarbij bepaalde gebieden geld krijgen, en het doel gesteld wordt: “samen plannen smeden en realiseren voor de leefbaarheid in de eigen buurt.” Burgers kunnen dan eigen ideeën aandragen, die na een stemming, uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast is er de gemeente Zwolle die burgers en organisaties probeert samen te brengen door middel van een initiatievenmakelaar. Ook heeft Zwolle een wijkbudget waarbij burgers ideeën aan kunnen dragen, waarna er een verkiezingsavond plaats vindt, waarbij de beste ideeën worden uitgekozen om uitgevoerd te worden. Uit de gemeenten zijn daarna interviews gehouden. Er is getracht om per gemeente twee burgers te interviewen en twee mensen van de gemeente. Vervolgens is gekeken op welke manier die drie gemeenten burgerinitiatieven faciliteren. Dit is gedaan door middel van het CLEAR-model. Dit is een model dat gebruikt wordt om te verklaren waarom burgers wel of niet participeren in de samenleving. De letters van CLEAR verwijzen naar de factoren waar naar gekeken wordt. Bij iedere factor, behalve de letter “L”, wordt een score toegekend. Dit score laat zien in hoeverre een gemeente invloed probeert uit te oefenen op een burger. Uiteindelijk worden alle scores bij elkaar opgeteld en ontstaat er een beeld waarin wordt laten zien hoe gemeenten burgerinitiatieven faciliteren. De drie gemeenten hebben om burgerparticipatie te bevorderen, officiële doelen op papier gezet. Daarnaast komen er ook doelstellingen naar voren in de interviews. Die doelstellingen, met als einddoel het verbeteren van de buurt, zijn op een rijtje gezet en daarbij is aangegeven in hoeverre die doelstellingen zijn behaald. Er is gekeken of er doelbereiking heeft plaats gevonden. Datzelfde is gebeurd bij de burgers, waarbij er een onderscheid is gemaakt tussen materiële doelen en immateriële doelen. Als laatste wordt er gekeken of er een eventueel verband is tussen de doelstellingen en de manier van facilitering. Hieruit komt naar voren dat eventuele verbanden prematuur zijn. Er moeten verbeteringen komen in het onderzoek waardoor verbanden beter aan het licht komen. Uiteindelijk kan worden geconcludeerd dat de gemeente Hoogeveen haar zaakjes het beste op orde heeft. Zij behalen de hoogste scores in zowel de facilitiering, als de doelbereiking.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration BSc (56627)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/61551
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page