University of Twente Student Theses

Login

De balanced scorcard : hoe kan Cogas de balanced scorecard beter laten functioneren?

Hofhuis, Maarten (2012) De balanced scorcard : hoe kan Cogas de balanced scorecard beter laten functioneren?

[img] PDF
1MB
Abstract:Deze scriptie heeft betrekking op het onderzoek dat is gedaan naar het functioneren van de Balanced Scorecard van Cogas. Gelijkertijd met het herstructureren van de organisatie heeft Cogas de Balanced Scorecard ingevoerd. Doordat Cogas nauwelijks vervolg heeft gegeven ten behoeve van verdere implementatie en verdere afstemming van de Balanced Scorecard, kwam Cogas tot de conclusie dat de Balanced Scorecard nog niet optimaal functioneert. De vraag die ik daarom tracht te beantwoorden is hoe Cogas de Balanced Scorecard beter kan laten functioneren. Eind jaren negentig kwam er kritiek op het louter toepassen van financiële instrumenten voor het besturen van organisaties. Men vond dat financiële gegevens meer zeiden over de prestaties in het verleden dan over de alertheid van het bedrijf in de toekomst. Wanneer bedrijven gedwongen worden om op korte termijn goede financiële resultaten te behalen, wordt er te weinig geïnvesteerd in de ontwikkeling van de mensen en de organisatie. Het aantal bedrijven dat de Balanced Scorecard toepast is de laatste jaren fors gestegen. De Balanced Scorecard is rond 1990 ontwikkeld door Robert Kaplan en David Norton. De opzet van de Balanced Scorecard is dat een bedrijf zich niet alleen moet richten op de financiële gegevens. De Balanced Scorecard vertaalt daarbij het doel en de strategie van een organisatie naar prestatie-indicatoren. Deze prestatie indicatoren worden georganiseerd volgens vier perspectieven: het financieel, het afnemers, het interne processen en het leer- en groeiperspectief. Onderzoeksvragen In mijn scriptie beoog ik antwoord te geven op de in de eerste alinea genoemde centrale onderzoeksvraag van hoe Cogas de Balanced Scorecard beter kan laten functioneren. Daarnaast heb ik een tweetal deelvragen geformuleerd: - Wat houdt de Balanced Scorecard in en wat zijn hier de voordelen en valkuilen van? - Wat kan Cogas verbeteren wat betreft het invoeren en het toepassen van de Balanced Scorecard en de sturing binnen de Balanced Scorecard?
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/61562
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page