University of Twente Student Theses

Login

Kiezen voor de toekomst : een verkennend onderzoek naar de instrumenten van middelbare scholen ten behoeve van de begeleiding van het studiekeuzeproces

Agterbos, Myrthe Angela (2011) Kiezen voor de toekomst : een verkennend onderzoek naar de instrumenten van middelbare scholen ten behoeve van de begeleiding van het studiekeuzeproces.

[img] PDF
1MB
Abstract:In de huidige samenleving wordt steeds meer van individuen verwacht, dat ze zelfstandig en op eigen verantwoordelijkheid keuzes kunnen maken voor de toekomst (Ministerie van OCW, 2010, pp. 9-10). Hiermee wordt onder andere gedoeld op de keuzes voor studie en beroep. Het studiekeuzeproces is een langdurig proces, waarin kan worden afgewogen wat wel of niet bij iemand past. Hierbij is het van belang dat een aankomend student beschikt over voldoende informatie wat betreft de kwaliteit van een opleiding (Cheps, 2004, p. 5). Daarnaast is het van belang dat een aankomend student over vaardigheden beschikt om informatie te kunnen zoeken, selecteren en verwerken (Kennisnet, 2010, p. 41). Deze vaardigheden worden in het algemeen overschat. Nederland heeft een groeiende vraag naar hoogopgeleiden om zodoende tot de top kenniseconomieën te kunnen behoren. Door deze groeiende vraag, neemt het belang van een goede studiekeuzebegeleiding toe. Ook de overheid ziet hier het belang van in, maar biedt geen sterk wettelijk kader voor studiekeuzebegeleiding en heeft ook geen kwaliteitseisen opgesteld (VO-Raad, 2011). Wel wordt er door de overheid meer druk gelegd op aankomende studenten om een goede studiekeuze te maken door middel van verschillende maatregelen, zoals de boete voor langstudeerders (Rijksoverheid, 2011b). Dit onderzoek richt zich op de begeleiding van het studiekeuzeproces van Havo en Vwoleerlingen in het voortgezet onderwijs, die een vervolgstudie gaan volgen in het hoger onderwijs. De instrumenten die tijdens de studiekeuzebegeleiding worden ingezet, zullen worden geanalyseerd. Bepaald zal worden of deze instrumenten voldoende aansluiting vinden bij de informatiebehoefte van de leerlingen. De actoren die instrumenten aanbieden, zijn de overheid, Hoger Onderwijsinstellingen (verder: HOI’s), de Decanenkring en de middelbare scholen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration BSc (56627)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/61567
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page