University of Twente Student Theses

Login

Bevlogenheid en burnout in het voortgezet onderwijs: een studie naar bevlogenheid en burnout in het voortgezet onderwijs, uitgaande van LMX, copinggedrag en doelorientaties van docenten

Coelman, Roxanne (2011) Bevlogenheid en burnout in het voortgezet onderwijs: een studie naar bevlogenheid en burnout in het voortgezet onderwijs, uitgaande van LMX, copinggedrag en doelorientaties van docenten.

[img] PDF
616kB
Abstract:Nederland heeft behoefte aan docenten die bevlogen in hun werk zijn. Uit onderzoek blijkt dat docenten gemiddeld hoog scoren op bevlogenheid in vergelijking met andere sectoren. Desondanks is de gemiddelde bevlogenheid van docenten in Nederland laag. Docenten geven aan dat zij hun werk - onder andere door een te hoge werkdruk, verminderd „engagement‟ en stress - weinig aantrekkelijk vinden. Uit onderzoek blijkt dat docenten behoren tot de top drie van beroepen die geconfronteerd worden met burnout (Van Horn, 2002). Het is van belang het wetenschappelijke inzicht ten aanzien van bevlogenheid en burnout te vergroten om in de praktijk het kwantitatief tekort aan kwalitatief goede docenten te verminderen. De hoofdvraag van het onderzoek luidt: In welke mate hebben LMX1, het copinggedrag en doeloriëntaties een relatie met bevlogenheid en burnout en welke factoren zijn nog meer van invloed op bevlogenheid en burnout?. In het onderzoek zijn 30 respondenten geïnterviewd door middel van een open interview en een vragenlijst. De resultaten laten zien dat LMX positief gerelateerd is aan bevlogenheid. Er bestaat een niet significante negatieve relatie tussen LMX en burnout. Het copinggedrag laat een positieve relatie met bevlogenheid en een negatieve relatie met burnout zien. De bevlogenheid is het hoogste en de burnout het laagste als een docent een leerdoeloriëntatie heeft. De negatieve relatie met bevlogenheid en de positieve relatie met burnout zijn voor prestatiebewijs- en prestatievermijdende doeloriëntaties niet aangetoond.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/61593
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page