University of Twente Student Theses

Login

Kwalitatief onderzoek naar de problemen van patiënten met reumatoïde artritis bij het zoeken naar gezondheidsinformatie: de validatie van de health literacy scale.

Eijhuisen, Jurrie (2012) Kwalitatief onderzoek naar de problemen van patiënten met reumatoïde artritis bij het zoeken naar gezondheidsinformatie: de validatie van de health literacy scale.

[img] PDF
372kB
Abstract:Achtergrond. De zorg is de afgelopen jaren snel veranderd. Hierdoor krijgt de patiënt een grotere verantwoordelijkheid voor diens eigen zorg. Zij moeten belangrijke keuzes maken over hun eigen zorg. Voordat de patiënt keuzes kan maken, is het belangrijk dat hij of zij kennis en inzicht heeft over de ziekte en de behandelmethoden. Hiervoor heeft de patiënt gezondheidsvaardigheden nodig. Door inzicht te krijgen in de gezondheidsvaardigheden van patiënten met Reumatoïde Artritis (RA) kan de toegankelijkheid van gezondheidsinformatie verbeterd worden. Om deze verbeteringen door te kunnen voeren, moeten gezondheidsvaardigheden eerst gemeten worden. Om dit te meten is de “Health Literacy Scale” (HL-schaal) ontwikkeld. Deze schaal is echter nog niet gevalideerd. De onderzoeksvragen die centraal staan binnen dit onderzoek zijn: wat is de content-validiteit van de HL-schaal? En welke problemen komen naar voren bij het invullen van de HL-schaal? Methode. Dit onderzoek was kwalitatief van opzet. Er is bij 18 patiënten met RA een cognitief interview afgenomen, terwijl zij de HL-schaal invulden en hardop dachten. Tijdens het interview zijn de items op de volgende 4 processen onderzocht: begrip van de vraag, herinnering, beslisproces en responsproces. Aan de hand hiervan wordt een uitspraak gedaan over de content-validiteit van de HL-schaal. Resultaten. 13 patiënten waren laag opgeleid (MBO of lager) en 5 patiënten waren hoog opgeleid (HBO of hoger). In alle subschalen van de HL-schaal ondervonden patiënten veel problemen met het begrip van de vraag. Vaak werd de vraagstelling niet begrepen. Dit kwam voornamelijk door specifieke termen. De interpretatie van de vragen was hierdoor zeer verschillend. Daarnaast ontstonden problemen bij het begrip van de antwoordcategorieën. De termen zelden, regelmatig en nooit waren moeilijk te begrijpen en te verwoorden. Conclusie. Om de content validiteit van de HL schaal te vergroten moeten zowel de moeilijke items, als de antwoordcategorieën, worden aangepast. Met deze aanpassingen kan beter een uitspraak gedaan worden over de gezondheidsvaardigheden van patiënten met RA.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Röpcke-Zweers Ziekenhuis, Hardenberg
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/61598
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page