University of Twente Student Theses

Login

De geschiktheid van de zelfhulpinterventie “Voluit Leven” voor de partners van kankerpatiënten

Jonker, Sylvia (2012) De geschiktheid van de zelfhulpinterventie “Voluit Leven” voor de partners van kankerpatiënten.

[img] PDF
292kB
Abstract:Achtergrond. Depressie- en angstklachten zijn de meest voorkomende klachten van partners van kankerpatiënten. Daarnaast ervaren zij fysieke klachten, met name ernstige vermoeidheid. Toch heeft slechts 20 tot 30% van de partners ernstige klachten. Er is een sterk verband tussen het psychische welbevinden van de patiënt en diens partner; zij beïnvloeden elkaar in de manier waarop ze omgaan met de ziekte en de steun die zij elkaar kunnen geven. Daarom is het belangrijk om te zorgen voor goede psychologische interventies. Er zijn psychologische interventies voor partners, maar deze zijn meestal gericht op het paar of de familie. Een zelfhulpinterventie zou geschikt kunnen zijn voor partners, omdat zij het individueel en met hun eigen tijdsplanning kunnen doen. Voluit Leven kan een geschikte zelfhulpinterventie zijn; het doel is de deelnemer te leren en laten ervaren dat men een waardevol leven kan lijden, ondanks psychische klachten. Het doel van dit onderzoek is om te onderzoeken of deze zelfhulpinterventie ook geschikt is voot partners van kankerpatiënten. De onderzoeksvraag is dan ook: “Is het zelfhulpboek “Voluit Leven” geschikt als zelfhulpinterventie voor partners van kankerpatiënten?”. Methode Aan het onderzoek deden vijf partners van kankerpatiënten mee; de patiënten hadden goede en slechte prognoses en waren in diverse fases van het ziekteproces. Ook namen er twee professionals deel die partners begeleiden op psychisch gebied. Deelnemers kregen drie weken de tijd om het boek Voluit Leven te lezen; zij beoordeelden het met behulp van de plus-minmethode en een beoordelingsformulier. Vervolgens namen zij deel aan een semi-gestructureerd interview. Transcripties daarvan werden geanalyseerd. Voor en na het lezen van het boek vulden de deelnemers een vragenlijst in om een beeld te krijgen van de ernst van hun klachten. Resultaten De meningen over het boek waren verdeeld. De opzet van het boek en de achterliggende gedachte werd overwegend als positief ervaren; de deelnemers vonden echter dat de interventie te tijdsintensief was en men had twijfels of zij het zonder begeleiding konden doen. Men vond daarnaast dat de gegeven voorbeelden niet herkenbaar waren voor partners van kankerpatiënten. Conclusie Met de nodige aanpassingen zou Voluit Leven een geschikte zelfhulpinterventie kunnen zijn. Voor paren waarvan de patiënt zich in de palliatieve fase bevindt, lijkt het minder geschikt. De gebruikte voorbeelden moeten herkenbare situaties zijn voor partners en er moet aandacht zijn voor de realiteit van het leven met een ernstig zieke partner. Aanbevolen wordt om minimale begeleiding te geven. Een (online) modulaire vorm lijkt een oplossing te zijn voor de grote tijdsinvestering; deelnemers kunnen dan zelf bepalen welk onderdeel ze volgen en met welke tijdsplanning. Aangeraden wordt om in een vervolgonderzoek de effectiviteit van de interventie voor partners van kankerpatiënten te onderzoeken.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/61603
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page