University of Twente Student Theses

Login

Interactie tussen mens en robot: hoe interpreteren we bewegingen

Lorijn, M.R. (2011) Interactie tussen mens en robot: hoe interpreteren we bewegingen.

[img] PDF
498kB
Abstract:Steeds meer robots vinden hun plaats in het dagelijks leven van mensen. Het is dan ook van groeiend belang om verschillende manieren van interactie en gevoelens te onderzoeken van menselijke interactie met deze apparaten. Een prettige interactie met een robot is belangrijk voor een stabiele en goede relatie tussen mens en robot. Uit onderzoek blijkt dat mensen bewegingen observeren om zo een uitspraak te kunnen doen over de fysieke, mentale en emotionele staat van zijn van bijvoorbeeld dieren en robots. In het veld van Human Robot Interaction is het van belang bewegingen correct te programmeren, om zo bepaalde gevoelens op te roepen bij mensen. In het huidige onderzoek wordt voortgebouwd op eerdere studies en wordt er gekeken of de mate van interactie verschil maakt in de affectieve interpretatie van de bewegingen van een robot. Behalve kwantitatieve data, wordt er ook kwalitatieve en fysiologische data verzameld. Zodoende ontstaat er een rijke datapool waar factoren met elkaar vergeleken kunnen worden en krijgt de literatuur een grotere basis voor het in context plaatsen van hun bevindingen. Dit onderzoek laat zien dat het voor proefpersonen niet uitmaakt of zij een robot observeren of daadwerkelijk interactie hebben met de robot als gekeken wordt naar de affectieve reactie. Ook is de arousal niet van invloed is op de affectieve interpretatie in de huidige studie. De vrije interpretatie, gerapporteerd door de proefpersonen, van de bewegingen die de robot uitvoert blijkt hoofdzakelijk objectief en beschrijvend van aard en vertonen hiermee discrepantie met de data van de kwantitatieve vragenlijst voor affectiviteit. De gevonden, kwantitatieve resultaten zijn vergelijkbaar met die gevonden in ander onderzoek binnen de Human Robot Interaction.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/61612
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page