University of Twente Student Theses

Login

De online behandeling www.eetprobleemdebaas.nl . Een onderzoek naar de therapeutische relatie tussen hulpverleners en cliënten

Mulder, Mareike (2011) De online behandeling www.eetprobleemdebaas.nl . Een onderzoek naar de therapeutische relatie tussen hulpverleners en cliënten.

[img] PDF
560kB
Abstract:Achtergrond: Hoewel online behandeling bij psychische problemen en stoornissen veelbelovend is en goede effecten laat zien, is deze behandelvorm controversieel en bestaat er bij hulpverleners weerstand op ethisch, klinisch en praktisch gebied. De belangrijkste bedenkingen van hulpverleners hebben betrekking op het ontwikkelen van een sterke therapeutische relatie tussen cliënt en hulpverlener. Doelstelling: Inzicht verwerven in de therapeutische relatie in online behandeling, de beoordeling van de therapeutische relatie door ervaren online hulpverleners en door hun cliënten, de (hulpverlenergerelateerde en cliëntgerelateerde demografische en ziektegerelateerde) factoren die van invloed zijn op de therapeutische relatie en het verband tussen de therapeutische relatie, de behandeleffecten en therapietrouw. Methoden: De therapeutversie van de ‘Helping Alliance Questionnaire’ (HAQ) werd afgenomen bij 12 hulpverleners van de online interventie Eetprobleemdebaas.nl en vergeleken met de ingevulde HAQ door 39 cliënten die deelnamen aan de RCT naar de interventie. Met gepaarde t-toetsen, correlatieanalyse en Bland-Altman analyse is de mate van overeenkomst in beoordeling van de therapeutische relatie door de hulpverleners en cliënten onderzocht. Daarnaast zijn met correlatie- en regressieanalyse verbanden tussen de therapeutische relatie en voorspellende factoren bestudeerd. Resultaten: Cliënten en hulpverleners beoordeelden de therapeutische relatie beiden positief. Er werden weinig significante verbanden gevonden tussen HAQ scores en verschillende voorspellende variabelen; het voorspellen van de kwaliteit van de therapeutische relatie blijkt moeilijk. Het oordeel van de cliënt correleerde positief met de leeftijd van de hulpverlener (p=.03) en negatief met piekeren over lichaamsvorm (p=.03). Hulpverleners met meer ervaring in online behandeling beoordeelden de therapeutische relatie als positiever (p=.05). Door gebrek aan data bij afronding van het onderzoek konden geen conclusies worden getrokken over het verband tussen de therapeutische relatie, behandeleffecten en therapietrouw. Cliënten hadden een positieve attitude ten aanzien van de behandeling; hulpverleners schatten dit bij afronding van de behandeling vrij juist in. Conclusie: In lijn met eerdere studies ervoeren cliënten de therapeutische relatie in de online behandeling als positief. In tegenstelling tot veel reguliere therapeuten, hadden ook de online therapeuten een positieve indruk, hulpverlenerattitude was daarbij positief gerelateerd aan de mate van ervaring met online behandeling. De kwaliteit van de therapeutische relatie blijkt een moeilijk te voorspellen concept; voor hulpverleners is het wel van belang te weten, dat cliëntbeoordelingen positief gerelateerd kunnen zijn aan de leeftijd van de hulpverlener en negatief aan de ernst van de klachten bij aanvang van de behandeling (met name bezorgdheid over lichaamsvorm, algehele negatievere lichaamsattitude en depressieve gevoelens). Toekomstig onderzoek zou zich moeten richten op de wijze waarop de therapeutische relatie zich binnen de behandeling ontwikkelt en op de verbanden tussen de therapeutische relatie, behandeleffecten en therapietrouw.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/61632
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page