University of Twente Student Theses

Login

Hands-on versus Minds-on.

Wilde, Eva de and Oude Kamphuis, Kitty (2012) Hands-on versus Minds-on.

[img] PDF
1MB
Abstract:Hands-on leren is een populaire instructievorm binnen het basisonder- wijs, vooral binnen het domein natuur en techniek worden leerkrachten gestimuleerd deze instructievorm te gebruiken. Er zijn echter - in tegenstelling tot directe instructie - weinig empirische stu-dies die de effectiviteit van hands-on instructie bewezen hebben. Deze studie richt zich op de effectiviteit van drie verschillende instructievormen op de kennisopbrengst, flow en stemming van leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs. Er worden drie instructievormen met elkaar vergeleken: twee hands-on instructievormen, een gestuurde hands-on instructievorm waarbij sprake is van ondersteuning voor de leerling en een ongestuurde hands-on instructievorm waarbij geen sprake is van ondersteuning voor de leerling, en een derde instructievorm die verge-lijkbaar is met directe instructie: minds-on instructie. Vooraf werden zestig leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs getest op hun al aanwezige voorkennis en hun interesse in het onderwerp science. De leerlingen werden willekeurig verdeeld over de drie instructievormen en kregen op verschillende manieren instructie. Na de instructie werden de leer- lingen opnieuw getest op hun kennis en werden tevens hun flow en stemming getest. De instructievorm heeft significant effect op de kennisopbrengst, maar niet op flow en stemming. Meisjes scoorden significant lager op flow dan jongens, terwijl hun kennisopbrengst en hun stemming niet verschilt met die van jongens. Er is bewijs gevonden dat de instructievorm de kennisopbrengst beïnvloedt, in de minds-on instructie bleken leerlingen – gecorrigeerd voor trainingstijd – de meeste kennis op te doen. Er is geen bewijs gevonden dat de instructievorm de flow en stemming van de leerlingen beïnvloedt. Gender blijkt een belangrijke factor te zijn in de ervaren flow van leerlingen.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/61635
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page