University of Twente Student Theses

Login

Modeling an integrated emergency post: designing a simulation model for the collaboration between the GP post Almelo and the emergency department of ZGT Almelo

Visser, R.E. (2011) Modeling an integrated emergency post: designing a simulation model for the collaboration between the GP post Almelo and the emergency department of ZGT Almelo.

[img] PDF
1MB
Abstract:In april 2010 is de Spoedpost Almelo geopend. Dit is een samenwerkingsverband tussen de Centrale Huisartsenpost Almelo en de spoedeisende hulp afdeling van Ziekenhuisgroep Twente in Almelo. Om zoveel mogelijk voordeel uit deze samenwerking te behalen, bijvoorbeeld door het verhogen van kostefficiëntie en de kwaliteit van de zorg, is er een onderzoeksproject gestart in april 2011. Het doel van dit project is het vormen van een wetenschappelijke basis voor het “komen tot de optimale inrichting van een spoedpost waarbij de juiste patiënt zonder onnodige vertraging met een optimale inzet van middelen bij de juiste zorgverlener terecht komt, waarbij ook rekening wordt gehouden met de waardering die de patiënt aan allerlei factoren in dit acute zorgproces geeft” (Doggen, Hans, Snel, Velde, & Verheij, 2010). Om dit te bereiken worden diverse organisatie interventies getest en hun resultaten geanalyseerd. Het testen van deze interventies zal worden gedaan met behulp van een simulatiemodel. Het onderzoek dat in dit verslag wordt beschreven maakt deel uit van het onderzoeksproject en heeft betrekking op het ontwerpen van het simulatiemodel. Het doel van dit deelonderzoek is het ontwerpen van het conceptuele model van de spoedpost, het vaststellen van de inputdata voor het simulatiemodel, en het verifiëren en valideren van het uiteindelijke simulatiemodel. Hiervoor beginnen we met het beschrijven van de werking van de spoedpost. Om de processen van de spoedpost te modeleren, is het nodig om aannames te doen, bijvoorbeeld met betrekking tot de variabelen die invloed uitoefenen op welke route een patiënt door de spoedpost volgt en de onderlinge relaties tussen die variabelen. Vervolgens zullen deze aannames getest worden door middel van een data-analyse van historische data van de huisartsenpost en de spoedeisende hulp afdeling. Deze historische data vormt ook de basis voor het vaststellen van de inputdata voor het simulatiemodel. De verzameling aannames vormt samen met de verzamelde inputdata het conceptuele model. Dit conceptuele model wordt rechtstreeks vertaald naar het computer simulatie model. Wanneer het simulatiemodel geprogrammeerd is, moet het worden geverifieerd en gevalideerd om geloofwaardigheid te verkrijgen. Hiervoor worden diverse technieken gebruikt die zijn beschreven door Law (2007). In de verificatie stap wordt er gefocust op de vraag in hoeverre de vertaling van het conceptuele model naar het simulatie model klopt. De validatie heeft betrekking op de vergelijking tussen het simulatie model en de werkelijkheid. Vanuit de verificatiestap concluderen we dat er nog enkele fouten in het simulatie model zitten, bijvoorbeeld met betrekking tot het beoordelen van testresultaten van diagnostische testen die op de spoedeisende hulp worden uitgevoerd. Om een beter betrouwbaar en meer realistisch model te krijgen, moet er nog een verbeteringsslag worden uitgevoerd om deze fouten te verhelpen. Voor het vergelijken van het simulatiemodel met de werkelijkheid, zijn zowel kwantitatieve als kwalitatieve technieken gebruikt. Zo is er een data analyse uitgevoerd met betrekking tot de aankomstverdelingen. Hieruit bleek dat de resultaten van de gebruikte instellingen voor de verdelingen niet perfect overeenkwamen met de historische data. We hebben vervolgens enkele verbeteriteraties voor de instellingen uitgevoerd om tot betere resultaten te komen. Een andere validatie stap was het analyseren van de model uitkomsten met betrekking tot de wachttijden per processtap. Deze uitkomsten bleken vrij realistisch. Enkele van de gebruikte kwalitatieve validatie-technieken zijn het bespreken van de aannames met de betrokkenen uit de projectgroep, en het bestuderen van de animatie van het simulatiemodel om onregelmatigheden te ontdekken. Hieruit is een aantal vreemde zaken naar voren gekomen, zoals een situatie waarin alle huisartsen tegelijkertijd op visite gaan bij patiënten, of het feit dat patiënten soms uren thuis moeten wachten voor ze op consult mogen komen, terwijl er geen andere patiënten aanwezig zijn op de spoedpost. Over het algemeen is het huidige simulatie model een goed begin, maar het model moet wel verder ontwikkeld en verbeterd worden, voordat het kan worden gebruikt om interventies te testen met betrouwbare testresultaten. Enkele aspecten van het conceptuele model moeten opnieuw worden ontworpen om een betere weergave van de werkelijkheid te krijgen. Ook moet er meer onderzoek worden gedaan om betrouwbaardere inputdata te verkrijgen, bijvoorbeeld met betrekking tot de procestijden van de activiteiten die op de spoedpost plaatsvinden. Wanneer het model verbeterd en uitgebreid gevalideerd is met de betrokken partijen, kan het worden gebruikt om interventies mee te testen.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
ZGT Almelo
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management MSc (60029)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/61731
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page