University of Twente Student Theses

Login

Op welke wijze kunnen wijkagenten in Twente zich ontwikkelen tot zelfstandige, contextgedreven werkende en alle politietaken uitvoerende wijkagenten? Een onderzoek naar de wijkagenten van Almelo-West

Brunninkhuis, Kim (2012) Op welke wijze kunnen wijkagenten in Twente zich ontwikkelen tot zelfstandige, contextgedreven werkende en alle politietaken uitvoerende wijkagenten? Een onderzoek naar de wijkagenten van Almelo-West.

[img] PDF
1MB
Abstract:Twente, het gebied dat valt onder Korps Twente, is een relatief veilig gebied. Om dit gebied nog veiliger te maken en het vertrouwen van de burger in de politie te versterken is er een proeftuin ingesteld in Almelo-West om met een nieuwe sturingsfilosofie aan de slag gegaan. Deze nieuwe filosofie heet contextgedreven werken. “Een contextgerichte organisatie doet dingen die de ander verder helpen, in een vorm die bij de ander en diens situatie past. De omgeving is leidend. Doelen stellen gebeurt wel, maar vanuit een ander, met de ander gedeeld toekomstbeeld”. De ander hierbij is de burger. De wijkagenten vervullen een sleutelfunctie bij de politie in Almelo-West. Zij zijn het gezicht van de organisatie voor de burger, en dienen tijdens hun handelen de gedachtegang van de burger in hun hoofd te houden. Contextgedreven werken is een stapje verder dan gebiedsgebonden werken. Professionele wijkagenten werken niet alleen contextgedreven maar ook zelfstandig en voeren alle politietaken uit. Wijkagenten dienen niet te leunen op de organisatie maar zijn in staat initiatief te nemen en samen te werken met netwerkpartners om zo problemen in de wijk op te lossen. Wat betreft alle politie taken uitvoeren, moeten wijkagenten een norm van 80% aanwezigheid in de wijk halen. De wijkagenten in Almelo-West hebben een goede start gemaakt met het contextgedreven werken. De één meer dan de ander, maar ze weten wat het inhoudt, waarom het goed is voor Almelo-West en proberen hier zo mogelijk naar te handelen. Er is een aantal zaken opgelost door contextgedreven te werk te gaan. De wijkagenten zijn erg zelfstandig en hebben goed contact waar nodig met collega’s. Het contact met de teamchefs is per wijkagent verschillend. Het contact met netwerkpartners is zeer goed te noemen, dit contact is dan ook onmisbaar voor het oplossen van problemen. De norm van 80% aanwezigheid in de wijk wordt zeker niet gehaald. Naar schatting zijn de wijkagenten uit Almelo-West zo’n 25% tot 40% van hun tijd aanwezig in de wijk. Wel zijn ze altijd met hun wijk bezig, maar bureauzaken en overleggen nemen te veel tijd in beslag om voldoende aanspreekbaar en zichtbaar te zijn voor burgers in de wijk. Om de situatie in Almelo-West te verbeteren dienen wijkagenten nog meer contextgedreven te werk te gaan, zich meer in de wijk te bevinden, en zij geven zelf aan dat er een andere verdeling moet komen van het aantal jaar dat een wijkagent werkzaam is in de wijk. Deze 4-6 jaar termijn verdient een contextgedreven aanpak
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Politie Twente
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration MSc (60020)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/61741
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page