University of Twente Student Theses

Login

Het gemeenschappelijk Europees asielstelsel: Gedeelde smart is halve smart?!: onderzoek naar de lastenverdeling in een communautaire Europese asielruimte

Dongen, J.J.P. van (2012) Het gemeenschappelijk Europees asielstelsel: Gedeelde smart is halve smart?!: onderzoek naar de lastenverdeling in een communautaire Europese asielruimte.

[img] PDF
2MB
Abstract:Met de totstandkoming van het Verdrag van Amsterdam in 1997 is het asielbeleid een communautaire Europese aangelegenheid geworden. Vanuit ditzelfde verdrag is het startsein gegeven voor de ontwikkeling van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS) voor de lidstaten van de Europese Unie, welke in 1999 daadwerkelijk zijn intrede heeft gemaakt en in de daarop volgende jaren verder is uitgebouwd. Eén van de doelstellingen van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel is dat het de lidstaten van de Europese Unie met een verzwaarde asiellast tegemoet komt en de asiellast gelijkmatig over de lidstaten verdeelt. Dit onderzoek heeft zich gericht op de beantwoording van de vraag: ‘In welke mate heeft het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel bijgedragen aan een gelijkmatige verdeling van de asiellast over de lidstaten van de Europese Unie in de periode 1998-2010?’ Lastenverdeling, of burden-sharing, vormt de centrale theorie binnen dit onderzoek. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de huidige lastenverdelings-instrumenten vanuit het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel nog veel interpretatie- en beslissingsruimte overlaten aan de lidstaten van de Europese Unie. Van een bindend mechanisme, waarbij de lidstaten van de Europese Unie als een collectief verplicht te hulp schieten aan een lidstaat van de Europese Unie met een verzwaarde asiellast, is tot op heden nog geen sprake. Over de gehele onderzochte periode, 1998-2010, hebben flinke verschuivingen plaatsgevonden in de omvang van de asiellast tussen de lidstaten in de Europese Unie. De spreiding in asiellast, gemeten in relatieve asielverzoeken en in asielaandeel, loopt sinds 2004 terug. Deze teruglopende spreiding maakt dat de Europese asiellast gelijkmatiger over de Europese lidstaten wordt verdeeld. Hierbij moet wel worden aangetekend dat een viertal lidstaten, Cyprus, Malta, Zweden en Oostenrijk, over de gehele onderzochte periode, minimaal 5% hoger scoren ten opzichte van het gelijke groepsaandeel van de Europese Unie (EU27). Voor deze lidstaten is de asiellast over de Europese Unie nog verre van gelijkmatig verdeeld. Vanuit de resultaten van dit onderzoek wordt de heterogeniteit van de lidstaten van de Europese Unie en de diversiteit in beleving van de asiellast nogmaals onderschreven. De aanwezigheid van deze twee complicerende factoren, onderschrijven de theorieën van Suhrke (1998) en Noll (2003) over burden-sharing, waaraan de afwezigheid van een verplichtend lastenverdelingsmechanisme binnen het huidige Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel toegeschreven kan worden. De afwezigheid van dit verplichtende lastenverdelingsmechanisme maakt ook dat lidstaten die geen of weinig asiellast ondervinden zich niet geroepen voelen om bij te springen, waardoor free-riding door de lidstaten zal blijven bestaan.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:European Studies BSc (56627)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/61771
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page