University of Twente Student Theses

Login

Cool 2B Fit, worden de doelstellingen gehaald? Evaluatie van een programma dat leefstijlveranderingen bij kinderen tussen de 8 en 13 jaar met overgewicht wil bewerkstelligen

Grievink, Brielle (2012) Cool 2B Fit, worden de doelstellingen gehaald? Evaluatie van een programma dat leefstijlveranderingen bij kinderen tussen de 8 en 13 jaar met overgewicht wil bewerkstelligen.

[img] PDF
1MB
Abstract:Overgewicht is wereldwijd een steeds groter wordend probleem. Niet alleen bij volwassenen komt overgewicht steeds vaker voor, ook bij kinderen is dit steeds vaker een probleem. Om dit tegen te gaan is in Twente ‘Cool 2B Fit’ opgezet. Dit is een programma dat door middel van leefstijlverandering bij kinderen tussen de 8 en 13 jaar overgewicht wil tegen gaan. Vanuit Cool 2B Fit kwam de vraag voor een evaluatie van het programma. Graag wilden ze weten of de programmadoelstellingen gehaald worden. Ook wilden ze weten hoe de kinderen en hun ouders het programma ervaren. Om deze vragen te beantwoorden is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: In hoeverre worden de doelstellingen van Cool 2B Fit in de periode van 2008 tot en met 2011 bereikt en in welke mate zijn de gebruikers tevreden met het programma? Deze centrale onderzoeksvraag is opgesplitst in drie deelvragen, die elk een ander aspect van het programma belichten (fysiek aspect, psychosociaal aspect en ervaringen van ouders en kinderen). Voor de eerste deelvraag waren de uitkomstmaten BMI, vetpercentage, vetmassa en de looptest. Voor de tweede deelvraag waren de SDQ, de CBSK en een schaalvraag de uitkomstmaat. Voor de derde deelvraag is een vragenlijst gemaakt, een versie voor ouders en een versie voor kinderen. Op fysiek gebied verschilt het per uitkomstmaat of de doelstellingen gehaald worden. De looptest scoort het beste, veel kinderen halen deze doelstelling (85% bij T1, 83% bij T2). Wat opvalt is dat over het algemeen 6 maanden na aanvang van het programma vaker de doelstelling wordt gehaald dan 18 maanden na aanvang van het programma (gemiddeld een daling van 10,5% tussen T1 en T2). Op psychosociaal gebied wordt voor de SDQ en de schaalvraag door de meerderheid van de kinderen (beide 80%) de doelstelling gehaald. Voor de CBSK geldt dat 40% van de kinderen de doelstelling haalt, tegen 47% van de kinderen die de doelstelling niet haalt. De meeste kinderen vinden Cool 2B Fit leuk, vooral het sporten werd vaak genoemd. De ouders waren ook grotendeels positief over het programma. De ouders in Oldenzaal waren over het algemeen positiever dan de ouders in Rijssen, de laatste groep vond de inhoud van de ouderbijeenkomsten soms te oppervlakkig, ze misten hier diepgang. Voor vervolgonderzoek wordt aangeraden dat alle drie aspecten (fysiek, psychosociaal en ervaringen van gebruikers) bij één onderzoeksgroep onderzocht worden, zodat de uitkomsten van de verschillende aspecten ook met elkaar in verband kunnen worden gebracht. Zo ontstaat een vollediger beeld. Ook moet nagegaan worden hoe het komt dat 18 maanden na het programma minder goede resultaten worden geboekt op fysiek gebied dan 6 maanden na het programma en hoe dit in de toekomst tegen gegaan kan worden.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/61795
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page