University of Twente Student Theses

Login

FC Twente: Onderzoek naar de mogelijkheid van obligatie-uitgifte aan supporters

Garretsen, Anne (2011) FC Twente: Onderzoek naar de mogelijkheid van obligatie-uitgifte aan supporters.

[img] PDF
1MB
Abstract:Doel FC Twente streeft naar verdere uitbreiding van het stadion. De club wil onderzocht hebben of er draagvlak is voor het initiatief om supporters bij de financiering te betrekken door middel van obligatie-uitgifte. In samenwerking met onder andere de Rabobank is een concept ontworpen waarbij supporters hun club kunnen ondersteunen door certificaten te kopen van FC Twente voor 500 per stuk. In ruil voor deze investering krijgen de deelnemers voordelen zoals de kans om prijzen te winnen. Na 15 jaar krijgen de supporters hun ingelegde geld weer terug. Voor FC Twente is het belangrijk om in kaart te brengen of verschillende supporterssegmenten bereid zijn om deel te nemen aan dit initiatief in deze vorm, wat de individuele karakteristieken van deze segmenten zijn en wat hun redenen zijn om wel of niet mee te willen doen. FC Twente wil weten of het idee überhaupt gesteund wordt door de supporters en of er in dat geval eventueel nog aanpassingen moeten worden verricht in de vorm en voorwaarden van het initiatief. Methode Om dit doel te bereiken is gebruik gemaakt van een kwalitatieve onderzoeksmethode, namelijk focusgroepen. Er zijn vier focusgroep bijeenkomsten gehouden, elk met vertegenwoordiging uit een ander supporterssegment. Tijdens deze bijeenkomsten zijn een aantal belangrijke stellingen behandeld, namelijk: “ik wil deelnemen aan dit initiatief”, ”ik wil investeren in X pakketten” en “ik wil meeloten voor de door FC Twente gepresenteerde prijzen”. Tijdens de bijeenkomsten hebben de deelnemers aangegeven of ze het wel of niet eens zijn met de stellingen en is er over de redenen hiervoor gediscussieerd. Conclusies De investeringsbereidheid ligt in alle groepen die hebben deelgenomen aan dit onderzoek erg hoog. Bijna alle supporters willen graag deelnemen aan het initiatief. De belangrijkste drijfveer om deel te willen nemen is ‘betrokkenheid’. De grootste barrière die supporters noemen is de hoogte van het instapbedrag. Een aantal supporters geeft aan het niet te kunnen betalen. Andere supporters geven aan dat zij het zelf wel kunnen betalen, maar bang zijn dat anderen dit niet kunnen. Zij willen, uit solidariteit, dat het bedrag om laag gebracht wordt. Er is ook gekeken naar een aantal individuele variabelen. Leeftijd en inkomen zijn niet van invloed op betrokkenheid. Inkomen heeft wel invloed op de investeringsbeslissing. Inkomen speelt hierbij een modererende rol tussen betrokkenheid/investeringsbereidheid en de daadwerkelijke investeringsbeslissing. Sommige mensen willen wel investeren, maar kunnen het niet omdat ze te weinig geld hebben. Lidmaatschap van een supportersvereniging blijkt een goede indicator voor betrokkenheid, evenals wedstrijdbezoek. Mensen die betrokken zijn bezoeken zowel thuis- als uitwedstrijden en zijn vaker lid van een supportersvereniging. Aanbevelingen Op grond van deze resultaten wordt FC Twente aangeraden om het initiatief door te laten gaan. Er lijkt voldoende draagvlak te zijn onder verschillende supporterssegmenten. Wel moet overwogen worden om het minimumbedrag omlaag te brengen en moet de actie zoveel mogelijk particulier gehouden worden. Bovendien moet er gezorgd worden voor erkenning en moet FC Twente nadenken over het aanbieden van een vaste beloning voor deelnemers, bijvoorbeeld korting in de fanshop. De prijzen moeten gericht zijn op een brede doelgroep. Met betrekking tot de communicatie moet FC Twente inspelen op het gevoel van supporters. Verder moeten het doel en het belang van het initiatief duidelijk gecommuniceerd worden. Ook moet FC Twente proberen om vertrouwen te wekken, bijvoorbeeld door haar samenwerking met de Rabobank te benadrukken. Tot slot moet er goed nagedacht worden over de timing van de communicatie en moeten mensen genoeg tijd hebben om te sparen.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
FC Twente
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration MSc (60644)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/61799
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page