University of Twente Student Theses

Login

Onderbouwd zoeken naar onderbouwing: een onderzoek naar de onderbouwing van statenvoorstellen in de provincie Overijssel met cijfers, onderzoeksresultaten, kaarten en trendanalyses

Lammers, Tim (2012) Onderbouwd zoeken naar onderbouwing: een onderzoek naar de onderbouwing van statenvoorstellen in de provincie Overijssel met cijfers, onderzoeksresultaten, kaarten en trendanalyses.

[img] PDF
1MB
Abstract:Het doel van de bacheloropdracht is te onderzoeken of statenvoorstellen van de provinciale staten van Overijssel onderbouwd worden, er is namelijk onvoldoende kennis over de mate waarin statenvoorstellen onderbouwd worden. De opdrachtgever weet niet wanneer men onderbouwing zou moeten verwachten, noch of- en wanneer onderbouwing van statenvoorstellen in Overijssel daadwerkelijk plaats vindt. Ook is er daarom geen duidelijkheid of er verschillen zijn tussen de onderbouwing die je, in normatieve zin, zou verwachten en de daadwerkelijke onderbouwing van Statenvoorstellen. Een onderzoeksvraag die uit dit probleem geformuleerd kan worden is de volgende: ‘In welke mate is er sprake van een discrepantie tussen de te verwachten onderbouwing en de werkelijke onderbouwing van statenvoorstellen met cijfers, onderzoeksresultaten, kaarten of trendanalyses in de provincie Overijssel?’ Op basis van theorie van Hoppe et al. (2008) en praktische kennis is een onderscheid gemaakt tussen zes typen statenvoorstellen, die elk op een andere manier onderbouwd zouden kunnen/moeten worden met cijfers, onderzoeksresultaten, kaarten en trendanalyses: (1) probleemstellend; (2) hoofdlijnenbepalend; (3) ontwerpend; (4) implementerend; (5) adviserend; en (6) procedureel/niet-inhoudelijk. De manier waarop een statenvoorstel onderbouwd zou kunnen of moeten worden verschilt per type statenvoorstel. Op basis van de literatuur van Hoppe et al. (2008) zijn per type indicatoren opgesteld. We spreken van een onderbouwd statenvoorstel wanneer het werkelijke gebruik van cijfers, onderzoeksresultaten, kaarten en trendanalyses voldoet aan de verwachtingen die in de indicator(en) gesteld zijn. De data zijn gehaald worden uit alle statenvoorstellen van de provincie Overijssel vanaf 1 januari 2011 tot 31 december 2011 en van 1 januari 2012 tot 1 juli 2012. Eerst is bepaald om welk(e) type(en) statenvoorstel(len) het gaat. Vervolgens is gekeken of er sprake is van gebruik van cijfers, onderzoeksresultaten, kaarten of trendanalyses op een zodanige manier dat men kan spreken van inhoudelijke onderbouwing. Van de 85 onderzochte statenvoorstellen mag in 55 gevallen een vorm van onderbouwing worden verwacht. In tien gevallen wordt geheel aan deze verwachting voldaan. In 21 gevallen wordt gedeeltelijk aan deze verwachting voldaan en bij de overige 24 gevallen wordt niet aan deze verwachting voldaan. Gemiddeld wordt op de statenvoorstellen waar een onderbouwing wordt verwacht, 31% voldaan aan de verwachting. Dit geldt voor zowel 2011 als 2012. De discrepantie tussen de verwachte onderbouwing en de werkelijke onderbouwing is derhalve als volgt: in gevallen waar onderbouwing wordt verwacht, wordt deze gemiddeld 31% gehaald.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Provincie Overijssel
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration BSc (56627)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/61815
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page