University of Twente Student Theses

Login

Toekomstbestendige energienetten? Een onderzoek naar de waarborging van publieke belangen in het energienetwerkbeheer in Nederland

Mud, W.M. (2012) Toekomstbestendige energienetten? Een onderzoek naar de waarborging van publieke belangen in het energienetwerkbeheer in Nederland.

[img] PDF
883kB
Abstract:In dit onderzoek staat de vraag centraal in hoeverre publieke belangen gewaarborgd worden door netbeheerders in de energiesector in Nederland. Om tot een antwoord te komen worden eerst de publieke belangen betrouwbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid behandeld. Deze publieke belangen vormen het uitgangspunt van de overheid om in de komende (tientallen) jaren de transitie naar een duurzame energievoorziening te kunnen realiseren. Vervolgens worden aan de hand van het rapport ‘Het borgen van Publiek Belang’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid drie vormen van borging van publieke belangen door private partijen behandeld. Deze vormen zijn borging door middel van concurrentie, borging met behulp van wetten en regels en institutionele borging. Deze manieren van borging geven inzicht op welke wijze publieke belangen door netbeheerders kunnen worden gewaarborgd. Tenslotte wordt er nader ingegaan op de rol van verantwoording en toezicht. De Energiekamer van de Nederlandse Mededingingsautoriteit is verantwoordelijk voor toezicht op de energiesector. Zij ziet erop toe dat de netbeheerders hun kerntaken optimaal uitvoeren. Dit houdt in dat de netbeheerders zo efficiënt mogelijk werken en daarbij zo weinig mogelijk kosten maken, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de netten. Daarnaast wordt door regulering afgedwongen dat er voldoende geïnvesteerd wordt in het verduurzamen van de energievoorziening. De onderzoeksmethode waarvan gebruik wordt gemaakt is de kwalitatieve vorm van content analysis. Deze vorm van documentenanalyse houdt in dat er waarde aan kenmerken die in de documenten voorkomen toegekend wordt zodat er een goed beeld ontstaat van de sociale werkelijkheid, in dit geval de energienetwerksector in Nederland. In het onderzoek komt dat tot uiting in het verdelen van de publieke belangen in driemaal drie kenmerken. Voor het publieke belang betrouwbaarheid worden de kenmerken leveringszekerheid, energiezekerheid en kwaliteit van de netten behandeld, voor het publieke belang betaalbaarheid de kenmerken statische efficiëntie, dynamische efficiëntie en tariefregulering en voor het publieke belang duurzaamheid de kenmerken slimme meters, smart grids en elektrisch vervoer. Aan de hand van deze kenmerken kunnen conclusies getrokken worden hoe de publieke belangen door de netbeheerders worden gewaarborgd. Deze conclusies zijn dat de publieke belangen nauw met elkaar verweven zijn maar dat ze vaak ook tegenstrijdig aan elkaar zijn. Het stimuleren van het ene publieke belang gaat vaak ten koste van het andere publieke belang. Wat betreft de manieren van borging valt te concluderen dat er vrijwel geen sprake is van borging via concurrentie maar vooral via borging met behulp van wetten en regels. Ook speelt institutionele borging een grote rol aangezien de publieke belangen goed aansluiten bij de normen en waarden van de netbeheerders. Over het algemeen valt te concluderen dat de publieke belangen in de energiesector goed worden gewaarborgd door de netbeheerders.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration BSc (56627)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/61823
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page