University of Twente Student Theses

Login

Smartconnection : een onderzoek naar een beloningsinterventie gericht op alcoholgebruik bij jongeren in de leeftijd van 16 tot 24 jaar

Jansman, Melanie (2012) Smartconnection : een onderzoek naar een beloningsinterventie gericht op alcoholgebruik bij jongeren in de leeftijd van 16 tot 24 jaar.

[img] PDF
1MB
Abstract:Dit essay beschrijft een onderzoek naar de beloningsinterventie Smartconnection. Smartconnection is een project van Tactus Verslavingszorg, met als doel het positief beïnvloeden van de beeldvorming van jongeren vanaf 16 jaar rondom alcohol. Het project is op 18 juni 2011 gestart met de uitvoer. Omdat het project nog in de beginfase zit, is er nog geen effectevaluatie gedaan. Dit onderzoek is een eerste stap hiertoe en beschrijft een voormeting. Er wordt door middel van een vragenlijst onderzocht wat kenmerkende factoren zijn van jongeren in de leeftijd van 16 – 24 jaar die deelnemen aan het project. Deze vragenlijst is afgenomen bij 69 jongeren (20 deelnemers aan Smartconnection, 49 niet-deelnemers) in café Timeless te Zwolle tijdens uitvoeringen van Smartconnection. Middels verschillende toetsen is onderzocht welke demografische en psychosociale variabelen en variabelen met betrekking tot drinkgedrag correleren met deelname en alcoholgebruik. Tevens zijn er regressieanalyses uitgevoerd om de verklarende waarde van variabelen in kaart te brengen. Jongeren die deelnemen blijken een sterkere intentie te hebben om verantwoord te drinken dan jongeren die niet deelnemen. Daarnaast blijken deelnemers ten opzichte van niet-deelnemers vaker jongens te zijn, hebben ze vaker een afspraak over de hoeveelheid alcohol die ze drinken, bezoeken ze vaker keten en hebben ze een gunstigere persoonlijke norm ten aanzien van alcohol. De hoeveelheid alcohol die jongeren consumeren hangt sterk samen met de leeftijd waarop ze voor het eerst drinken. Ook blijken jongens meer te drinken dan meisjes, blijken hoger opgeleiden meer te drinken dan lager opgeleiden en heeft het hebben van de intentie om weinig te drinken een positieve invloed op alcoholgebruik, evenals het hebben van een afspraak over de hoeveelheid te nuttigen alcohol. Tot slot spelen een positieve attitude ten aanzien van alcohol, een lage zelfeffectiviteit, een negatieve persoonlijke norm en een hoge waargenomen sociale druk een rol bij een hoge alcoholconsumptie. Het respondentenaantal in dit onderzoek was erg klein. Het wordt aanbevolen om de vragenlijst na eventuele aanpassingen in de toekomst vaker af te nemen om de betrouwbaarheid te vergroten en om effecten aan te kunnen tonen. Daarnaast is het raadzaam om te onderzoeken of het effectief is om voor jongens en meisjes een aparte benadering te hanteren. Wat betreft Smartconnection wordt het aanbevolen om het project meer te promoten en om ook aandacht te richten op jongeren onder de 16 jaar. Tevens is het nuttig om de intentie om verantwoord te drinken bij jongeren te vergroten. Wanneer Tactus de uitvoeringen op grotere schaal toepast en daarbij de aanbevelingen in acht neemt, zal de kans groot zijn dat er bij een vervolgonderzoek daadwerkelijk positieve effecten aangetoond kunnen worden.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/61842
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page