University of Twente Student Theses

Login

Economische monitoring Twente : een bedrijfskundig verhaal achter de cijfers

Rikken, M. (2012) Economische monitoring Twente : een bedrijfskundig verhaal achter de cijfers.

[img] PDF
1MB
Abstract:Op dit moment is het onduidelijk welke richting de Twente Index op gaat, omdat financiering en inzet vanuit partnerorganisaties weg zal vallen. Om deze rede is er een onderzoek gedaan naar de huidige situatie en mogelijkheden op het gebied van economische monitoring in Twente. De hoofdvraag in het onderzoek is als volgt: Op welke wijze vindt economische monitoring in Twente momenteel plaats en hoe kan dit in de toekomst georganiseerd en mogelijk verbeterd worden? Er is een antwoord gezocht op deze vraag op de volgende manier. Eerst is een theoretisch model opgesteld vanuit literatuuronderzoek. Hierbij is met name gebruik gemaakt van literatuur over interorganisationele GIS systemen. Vanuit dit model zijn interviewvragen opgesteld. Vervolgens is door middel van internetonderzoek en interviews met betrokken partijen een weergave gegeven van de omgeving en ontwikkelingen op gebied van economische monitoring monitoring in Twente. Met behulp hiervan is de situatie bij Stichting Twente Index beschreven en geanalyseerd en zijn mogelijkheden voor monitoring in de toekomst opgesteld. De onderstaande mogelijkheden zijn uit het onderzoek naar voren gekomen: 1. Stoppen met uitbrengen van de Twente Index. 2. Financiering en medewerking zoeken bij organisaties die betrokken zijn bij Twente. 3. Een databank delen met Provincie, Kennisbureau en de andere monitors. 4. Één gezamenlijke monitor neerzetten met Strategy Board en Kennisbureau. De aanbevelingen die uit dit onderzoek zijn gekomen om de mogelijkheden te bereiken:  Benader mogelijke nieuwe partners voor financiering  Werk mee aan een gezamenlijke databank vanuit de Provincie  Verken de mogelijkheden voor een online monitor en applicaties  Voer een gebruikersonderzoek uit  Stel duidelijke doelen voor de (vernieuwde) Twente Index  Overweeg het Kennisbureau en I&O Research als uitvoerende partij  Spaar kosten waar mogelijk op correcties, publicatie en dataverzameling  Zet een economische monitor neer met Strategy Board en Kennisbureau Wanneer de bovenstaande aanbevelingen nergens toe leiden en financiering tekort schiet:  Stoppen met de Twente Index uitbrengen  Overwegen economische monitoring op andere wijze te laten plaatsvinden
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/61884
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page