University of Twente Student Theses

Login

Risicomanagement : risicomanagement en risk maturity in de praktijk

Mensink, Martijn (2011) Risicomanagement : risicomanagement en risk maturity in de praktijk.

[img] PDF
1MB
Abstract:Deze scriptie beschrijft een onderzoek op het gebied van risicomanagement en risk maturity dat is gedaan ter afronding van de bachelor bedrijfskunde aan de Universiteit Twente. De aanleiding voor het doen van een onderzoek op het gebied van risicomanagement is de verschijning van het ISO31000 risicomanagementraamwerk, waardoor mijn interesse in dit steeds belangrijker wordende vakgebied is ontstaan. De doelstelling voor het onderzoek is de risk maturity van een vijftal organisaties in kaart te brengen en tevens om te onderzoeken wat deze organisaties in concreto gedaan hebben om het risicomanagement binnen hun organisatie te verbeteren. Middels literatuurstudie is onderzocht wat risicomanagement is en aan welke criteria organisaties met een goed ontwikkeld risicomanagement te herkennen zijn. Op basis van de literatuur met daarin centraal de ISO31000 is een lijst met beoordelingscriteria opgesteld, op grond waarvan vervolgens een lijst met enquêtevragen is samengesteld. Deze enquête is voorgelegd aan de risicomanagers van de vijf organisaties. De vragen zijn hoofdzakelijk geformuleerd als stellingen waarvan de respondent middels een Likertschaal kon aangeven in welke mate de stelling van toepassing is op de organisatie. De enquête diende bovendien om te onderzoeken welke concrete maatregelen de organisaties gedurende de afgelopen twee jaar hebben genomen om het risicomanagement van hun organisatie te verbeteren. Op basis van de resultaten van de enquête zijn scores toegekend aan de vijf organisaties. Twee van de vijf organisaties scoren uitgesproken hoog op risk maturity; beide organisaties hadden een score die nagenoeg op de grens tussen niveaus 4 en 5 ligt. Twee van de overige organisaties zijn ingedeeld in niveau 4 en één organisatie is ingedeeld in niveau 3. Alle vijf onderzochte organisaties blijken formeel risicomanagement toe te passen, dat de basis vindt in het Enterprise Risk Management Framework (ERMF) van COSO. Naast het in kaart brengen van de risk maturity van de vijf organisaties, is onderzocht wat zij gedurende de afgelopen twee jaar in concreto gedaan hebben om risk maturity te verbeteren. De vijf organisaties hebben gedurende de afgelopen twee jaar allerlei verschillende maatregelen genomen om het risicomanagement binnen hun organisatie te verbeteren. Drie specifieke maatregelen werden genoemd door de risicomanagers van meerdere van de organisaties. Dat is ten eerste het duidelijker toewijzen van verantwoordelijkheden, ten tweede het consistenter toepassen van het risicomanagementproces in projecten en ten slotte het benadrukken van en extra aandacht schenken aan de belangrijkste risico‘s.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/61888
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page