University of Twente Student Theses

Login

Het belang van de praktijk voor de wetenschap: een verkenning naar de toegankelijkheid van de Nederlandse universiteiten ten opzichte van het bedrijfsleven

Vries, R. de (2012) Het belang van de praktijk voor de wetenschap: een verkenning naar de toegankelijkheid van de Nederlandse universiteiten ten opzichte van het bedrijfsleven.

[img] PDF
1MB
Abstract:De Nederlandse overheid heeft als ultiem doel om de Nederlandse kenniseconomie in de top 5 van de wereld te positioneren. Ter ondersteuning hiervan worden er door de overheid diverse instrumenten ingezet. Zo investeert zij in het topsectorenbeleid. Om de concurrentiekracht op het gebied van innovatie en kennis ter verhogen, wordt een goede samenwerking tussen universiteiten en bedrijfsleven gestimuleerd. Om een dergelijke samenwerking zo efficiënt mogelijk te maken is een inzet van alle partijen noodzakelijk. Dit onderzoek richt zich op de Nederlandse universiteiten. Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in het belang dat de universiteiten op dit moment hechten aan het bedrijfsleven. Om dit concreet te maken is de volgende onderzoeksvraag beantwoord: Hoe toegankelijk zijn de Nederlandse universiteiten voor het bedrijfsleven? Dit onderzoek is in de eerste plaats een verkenning van deze mate van toegang. Dit is meetbaar gemaakt door een aantal relevante aspecten van de interne organisatie van de universiteiten te gebruiken. De verkenning van de toegankelijkheid gaat daardoor gepaard met het opstellen van een benchmark. Deze benchmark is het hulpmiddel dat gebruikt is om de mate van toegang in kaart te brengen. Voor het verzamelen van data is er een tekstanalyse uitgevoerd. Documentatie van de Nederlandse universiteiten zijn onderzocht op de aspecten voor toegankelijkheid. Aan de hand van de opgestelde benchmark zijn de aspecten vervolgens beoordeeld. In het onderzoek is gebruik gemaakt van de verwachting dat de mate van toegang afhankelijk is van een aantal kenmerken van de universiteiten. Het profiel van een universiteit kan invloed hebben op de omgang met het bedrijfsleven als stakeholder. Bij de beoordeling van de resultaten zijn de instellingen opgedeeld in typen aan de hand van enkele kenmerken. Dit geeft, naast het beeld van de toegankelijkheid van de doorsnee universiteit, inzicht in de verschillen en herkomst daarvan. Uit de resultaten is gebleken dat de doorsnee Nederlandse universiteit redelijk toegankelijk is voor het bedrijfsleven. Er zijn hierin zichtbare verschillen tussen de type instellingen. De technische universiteiten zijn bijvoorbeeld bovengemiddeld toegankelijk. De verschillen tussen de type universiteiten zijn in bijna alle aspecten terug te vinden. Er is tevens onderscheid aangetroffen op de verschillende aspecten. Daar waar de universiteiten in relatie tot het bedrijfsleven bijvoorbeeld veel strategische inzet tonen, is de financiële inzet beperkt. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek kan gesteld worden dat de doorsnee Nederlandse universiteit het bedrijfsleven als stakeholder serieus neemt. Toch is er voldoende ruimte om de mate van toegang te verhogen. Dit kan wellicht gerealiseerd worden door extra stimulatie vanuit de overheid, of door een bewustzijn te creëren bij de instellingen over de mogelijkheden. Ook kan deze verkennende benchmark naar de mate van toegang worden verdiept om een completer inzicht te krijgen in de toegankelijkheid.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/61897
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page